DHL TENKER IKKE PÅ KUNDENS BESTE

NETT dhl_expressMange bedrifter får regelmessig levert pakker på  døren av spedisjonsselskapene, men det kan være lurt å sjekke hva pakken inneholder og hvem avsender er før du signerer for at den er mottat. Hvis innholdet er toll- eller avgiftspliktig, kan mottageren få en regning i etterkant.

DHL Express leverte nylig en pakke som inneholdt en vinflaske, avsender var en vinprodusent i Italia. Det viste seg å være en vareprøve som mottager ikke hadde bestilt.

DHL gjør det enkelt for seg selv ved å la avsender krysse av for at mottager skal betale alle omkostninger i Norge, selv om dette er til skade for DHLs kunde, altså avsenderen. Det sier seg jo selv at det er bortkastet å sende en vareprøve når mottageren får utgifter med å motta den.

DHLs bud opplyser heller ikke mottagerne om at det vil påløpe omkostninger (importavgift, gebyr og mva) hvis pakken tas imot. Som mottager blir man dermed nesten “bondefanget”; man vet ikke hva pakken inneholder og oppdager først i ettertid at DHL og avsenderen har inngått en avtale om at mottager skal betale utgiftene.

Hvordan skal man da som mottager forholde seg hvis DHL ringer på døren og vil levere en pakke fra utlandet som mottageren ikke har bestilt? Hvis innholdet er vareprøver, kan det bli snakk om store beløp i toll og avgifter.

Informasjonsdirektør Gurli Høeg Ulverud i DHL Express opplyser at hvis mottageren nekter å motta pakken, skjer følgende:
1. Hvis varen ikke er fortollet stoppes den prosessen og dermed også belastning, inntil videre avklaring.

2. Hvis varen allerede er fortollet og avgifter belastet så stopper vi faktura inntil vi har fått avklaring fra avsender om hva de ønsker å gjøre.

3. Vi sender beskjed til avsender om at mottager nekter å ta imot og spør hva de ønsker å gjøre, det finnes da tre alternativer:

4. -> Avsender kan velge at vi endrer leveringsvilkår til DDP, og således vil avsender få hele avgiftsregningen, vi kan dermed levere ut pakken kostnadsfritt til den som i første omgang nektet å ta imot pakken

5. -> Avsender kan velge å få tilsendt varen tilbake til seg, vi belaster da avsender med ekstra-kostnader det medfører

6.-> Siste alternativ er at vi kan destruere pakken her på terminalen (som oftest valgt for slike vareprøver som i denne saken). Hvis avgifter da er belastet vil vi prøve å få dette refundert av avsender, hvis mottager aldri mottok pakken og signerte for den, så kan vi ikke kreve inn avgiftene fra opprinnelige importør. Merk; så snart man har signert for en pakke så vil hele ansvaret ligge på mottager, inkludert avgiftsregningen, opplyser informasjonsdirektør Gurli Høeg Ulverud.

Det DHL burde gjøre er selvfølgelig å sende regningen for de påløpne avgiftene i Norge til avsenderen. Da ville de også handlet i kundens, altså avsenderens, beste interesse. Ved å sende regningen til mottageren påfører de isteden kunden skade i form av tap av goodwill og forretningsmuligheter.

 

H.K.

About hkp