DRAMATISK NEDGANG I SOLGTE ROMDØGN DE SISTE DAGENE

Tirsdag 10.mars hadde hotellene ved Gardermoen 45% færre solgte romdøgn enn den sammenlignbare tirsdagen i 2019. For uken 4. – 10. mars var nedgangen på Gardermoen 24%. Det viser tall fra Benchmarking Alliance.

Mot slutten av februar fikk Benchmarking Alliance signaler fra hoteller og kjeder om avbestillinger og færre bookinger, uten at de så noen utslag i solgte romdøgn i storbyene. Men nå er det entydig røde tall også der, samtidig som det er kommet varsler om permitteringer.

Utslagene for Gardermoen-hotellene er de mest dramatiske , men de fleste andre byer opplever også sterkt fall i antall solgte rom.

                              Siste 7 dager*      Siste døgn**

Gardermoen               -24%                  -45%

Stavanger ***             -14%                   -35%

Oslo m. Fornebu        -13%                   -27%

Bergen                       -12%                   -29%

Trondheim****             -8%                    -19%

Tromsø                        -7%                    -16%

Kristiansand                 1%                     -24%

Bodø                             6%                      -9%

Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting

* 4. – 10. mars 2020 sammenlignet med 6. – 12. mars 2019

**  Tirsdag 10.mars 2020 målt mot tirsdag 12.mars 2019

***  Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren

**** Trondheim er inkl. flyplasshoteller (i Stjørdal)

About hkp