DRAMMENSHOTELLENE LANDET ET STYKKE OPPE I BAKKEN

Merete Emanuelsen - Comfort Hotel Union BryggeStatistikken fra Benchmarking Alliance viser at hotellene i Drammen falt både på belegg og pris i februar iår sammenlignet med februar ifjor. Fjorårets Skiflyvings-VM i Vikersund kan forklare en god del av nedgangen iår.

HRR – Peter Wiederstrøm, Hotelia AS (Tekst)

RevPAR i Drammen går ned med rundt 19 %, mest på grunn av et kraftig prisfall. Rom-belegget i Drammen gikk ned fra 56,7 % i februar 2012 til 53,9 i februar iår.

-Ifjor var det VM i skiflyvning i Vikersund. Dette fant sted i vinterferieuken og bidro til at februar ifjor ble en god måned, opplyser Merete Emanuelsen (bildet), direktør ved Comfort Hotel Union Brygge.

Comfort Hotel Union Brygge opplevde et betydelig beleggsfall fra februar ifjor, men direktør Emanuelsen kunne i det minste glede seg over en kapasitetsutnyttelse som lå godt over byen totalt.

– På vårt hotell drar vi god nytte av konsertene som arrangeres på Union Scene. De er flinke til å få tak i gode artister, som trekker gjester utenbys fra til Drammen.

Hvorfor gikk prisene i Drammen ned såpass mye (fra NOK 894 til 762)?

– Igjen utgjorde den store pågangen av rom til Skiflyvnings-VM den store forskjellen. Prisene øker med økt etterspørsel. Iår har vi ikke hatt den samme muligheten, forklarer Emanuelsen, som tror nøkkelen til gode tall fremover ligger blant annet i gode helger der det skjer noe i byen, som for eksempel konserter, idrettsarrangement og mesterskap.

Mye ny kapasitet er kommet og planlegges i Oslo. I Drammen er det bare Rica som utvider Hva er dine fremtidstanker i så måte?

– Et nytt og stort konferansehotell ville vært bra for Drammen. På den måten vil også byen kunne profilere seg som en konferanse/kongress-by, noe alle hotellene ville dratt nytte av.

Vårt samarbeid med Union Scene, som også har konferansekapasitet, er viktig for oss.

På lang sikt vil vi også være tjent med å få ny næring til Drammen fra andre kommuner, som for eksempel Asker og Bærum, sier Merete Emanuelsen ved Comfort Hotel Union Brygge.

Med én middels (januar) og en dårlig måned (februar), sammenlignet med tilsvarende måneder i 2012, er status hittil iår en del under fjorårsnivå.

Januar + februar 2013 (utvikling fra samme periode ifjor):

Rombelegg                 52,3 %            (+   1,5 %)

Rompris*                     NOK 764         ( – 11,8 %)

RevPAR                      NOK 400         (-  10,5 %)

(*) Losjiomsetning eks MVA per solgte rom

4 hoteller med tilsammen drøyt 650 værelser inngår i statistikken fra Benchmarking Alliance.

 

 

About hkp