DYRERE DRIVSTOFF FOR CRUISESKIP I NORDSJØEN

Naturligvis var markedsutviklingen i Middelhavet hovedtemaet på Seatrade Med cruisekonferansen i Marseilles nylig. Seatrade Med Cruise & Superyacht Convention samler det meste av europeisk og store deler av internasjonal cruisenæring.

Det ser ut til at den store veksten i cruisereiser til Middelhavet vil nå en foreløpig topp i 2012. Sviktende etterspørsel, lavere priser og dårligere lønnsomhet fører til reposisjonering av noen skip i 2013.

Når det gjelder Nord-Europa og Norge, får rederiene en annen stor utfordring. Det er økning i drivstoffkostnadene som følge av de nye ECA-forskriftene (Emission Controlled Areas), som innføres fra 2015 for Nordsjøen, Baltikum og norskekysten opp til Ålesund (men merkelig nok ikke for Middelhavet). Krav til drivstoff med laveste svovelinnhold (som diesel for biler), vil føre til vesentlig høyere drivstoffkostnader (selve prisstigningen er ikke kjent, fordi også raffinerikapasitet må tilpasses til annen produksjonssammensetning enn nå). Drivstoff er en av de store kostnadspostene i rederiregnskapene.

Rederiene er imidlertid tilbakeholdne med konkrete følger av ECA-innføringen. De fleste rederiene legger nå siste hånd på 2014-sesongen og er i startgropen for 2015. De er derfor tilbakeholdne med konkrete konsekvenser i Norge og Baltikum på annet enn at skipene vil måtte seile enda saktere enn idag. Dette vil nødvendigvis føre til kortere reiser. Om dette vil bety færre stopp og lengre opphold, eller samme antall anløp med kortere opphold, er vanskelig å si. Sannsynligvis vil det komme eksempler på begge deler og også andre mulige varianter. Kortere opphold vil naturligvis bety mindre tid i land og mindre tid til forbruk, som kan gi utslag i de økonomiske ringvirkningene. Dyrere drift fører naturligvis også til høyere priser, som igjen kan påvirke etterspørselen etter cruise.

Les hele Per-Erik Winthers rapport fra Seatrade Med i desemberutgaven av HRR.

About hkp