EIVIND TANGVIK BLIR UTVIKLINGSSJEF I NORDIC CHOICE

Veksten i Nordic Choice Hotels gjør at konsernveteran Eivind Tangvik nå forlater stillingen som kjededirektør for Quality Hotel etter tolv år. Hans nye rolle i hotellkonsernet blir Senior Vice President Operations Development Nordic Choice Hotels. 

Med 19 nye hoteller under bygging, 24 med potensial for utvikling av leieavtaler og hele 21 hoteller under renovering, har behovet for en med et overordnet ansvar for disse områdene materialisert seg i den nye stillingen til Tangvik.

– Eivind er en fantastisk person med lang erfaring innen hotelldrift. Han kommer til å spille en stor rolle for vår fremtidige suksess gjennom å utvikle eksisterende produkter, men først og fremst etablere nye hotell på det nordiske hotellmarkedet, sier Katalin Paldeak, Chief Operating Officer i Nordic Choice Hotels.

Tangvik har jobbet i hotellkonsernet i 23 år. Han kommer til å jobbe tett med ledelsen i de tre hotellkjedene i konsernet, Nordic Property Management, gårdeiere og Daniel Stenbäck som har rollen som Chief Development Officer. Tangvik blir bindeleddet mellom de ulike interessentene når han tiltrer sin nye stilling ved årsskiftet. Han vil være en del av ledergruppen i Nordic Choice Hotels.

Hotellkonsernet vil starte rekrutteringsarbeidet etter en erstatter for Tangvik så fort som mulig.

 

About hkp