“ELENDIGHETEN” FORTSETTER FOR HOTELLENE I ÅLESUND

NETT Ålesund RicaJanuar var ingen «høydare» for hotellnæringen i Ålesund. Dessverre var det ingen bedring i februar, der nedgangen fortsatte i forhold til tilsvarende periode ifjor. Dette viser tallene fra Benchmarking Alliance.

HRR – Peter Wiederstrøm, Hotelia AS (Tekst)

Februarbelegget iår endte på 39,4 %, mot 50,8 % ifjor. Både Tromsø (87,4 %), Bodø (73,6 %), Bergen (64,3 %), Stavanger (62,4 %), Oslo (60,4 %), Trondheim (54,5 %), Drammen (53,9 %), Gardermoen (52,3 %), Lillehammer og Hamar (51,7 %) og Kristiansand (51,2 %) hadde bedre belegg.

Prisene steg med 2,2 % (til NOK 820, som gir en 9.plass på vår liste), men RevPAR stupte med 20,7 % og havnet på ytterst svake NOK 323. Fra Ålesunds bunnplassering var det et godt stykke opp til nest sistemann på listen, Kristiansand (NOK 410). Til sammenligning hadde Tromsø en RevPAR på NOK 830.

Kraftigst var beleggsfallet på den fra før svakeste dagen i uken, søndagene. Her gikk kapasitetsutnyttelsen på rom ned i godt under 20 %. Også fredagene bød på svært kraftig beleggsnedgang i Ålesund. Fredagene og søndagene var også de dagene som hadde størst nedgang i RevPAR.

Hittil i år (januar + februar) er status slik for Ålesund:

Belegg            36,7 % (46,4 % i 2012)

Pris                 NOK 829 (802 i 2012)

RevPAR          NOK 304 (372 i 2012)

Betydningen av nedgangen i RevPAR fra første tomåneders periode ifjor til første tomåneders periode iår, kan illustreres med følgende eksempel: For et tenkt hotell med 150 rom som holdt åpen hver dag i januar og februar i 2012 og 2013, ville en slik RevPAR-utvikling innebære et tap i losjiomsetning på rundt NOK 600.000. I tillegg ville det blitt reduksjoner i andre inntekter som mat og drikke, i og med at det var på belegg nedgangen kom.

Både Tromsø (NOK 726) og Stavanger (NOK 716) hadde mer enn dobbelt så høy RevPAR som Ålesund samlet i årets to første måneder.

7 hoteller i Ålesund med tilsammen rundt 750 hotellrom er med i statistikken fra Benchmarking Alliance.

Foto: Rica Hotels

About hkp