EN HYLLEST TIL STUEPIKER – FOTOKUNST PÅ GRAND HOTEL

web_invite_1200x1024Hilde Carling‘s fotokunstprosjekt “PLEASE DO NOT DISTURB” er utstilt på Grand Hotel i Oslo fra 27. oktober til 31. desember.

Siden 2012 har Carling fotografert 45 stuepiker i syv land, både privat og på jobb. Blant de 18 hotellene hun har fotografert er Grand Hotel i Oslo, Hotel D´Angleterre i København, The Ritz i London, Le Negresco i Nice og Hotel Victoria i Roma.

Fotokunstprosjektet viser til relasjoner og individets plass i samfunnet. Hvordan forholder vi oss til hverandre? Hvordan behandler vi hverandre? Ser vi hverandre? Hvor sterk betydning har kultur og sosial rang i vårt møte med andre? Dette prosjektet ble vist frem første gang på Nordic Light International Festival of Photography i Kristiansund, april 2016. Anita og Hannah, renholdsmedarbeidere fra Grand Hotel, har deltatt i dette flotte prosjektet, som er en hyllest til renholdsmedarbeidere på hoteller over hele verden.

About hkp