ENORM VEKST I TURISTSEGMENTET I STAVANGER-REGIONEN

7-elisabethsaupstad1– Det er skjedd en enorm omstilling i Stavanger-regionen de to siste årene. Fra å ha vært en veldig sterk forretningsreise-destinasjon, har vi som kjent hatt en dramatisk nedgang i oljerelatert aktivitet. Det er tøffe tider for hotellene her, men vi ser heldigvis at det er enorm vekst i turistsegmentet. Tidligere var det stort sett i juli vi hadde stor turisttrafikk, nå har vi egentlig kapasitet hele året, noe som gjør at vi har mulighet for å ta imot flere turister. Vi har jobbet bevisst med å sikte oss enda sterkere inn mot ferie-/fritidsmarkedet og kongressegmentet. Det gjorde vi for noen år siden, da vi visste vi skulle få fire nye hoteller i regionen. Da forretningssegmentet sviktet, ble den satsingen enda viktigere, sier Elisabeth Saupstad,  reiselivsdirektør, Region Stavanger (bildet).

– De største utenlandsmarkedene i regionen på turisme er Tyskland, Storbritannia, Spania, Nederland og USA. Vi ser også en god økning fra Asia. Vi har jobbet målrettet sammen med Fjord Norge, Innovasjon Norge og Rogaland fylkeskommune i lang tid for å styrke oss på ferie-/fritidsmarkedet. Preikestolen og Kjærag har vært de store driverne og har befestet seg som verdensikoner over tid, nå er det stort fokus på å spre turiststrømmen og sørge for at de blir lengre i vår vakre og spektakulære region. Vi har jobbet mye med pakketering og har lagt opp nye rundturer i regionen vår, noe vi er lykkes godt med.

Lavere hotellpriser har trukket flere turister og turistsesongen er blitt utvidet, nå har vi god hotellkapasitet hele året, selv om hovedsesongen er fra påske til ut september. Det er godt trykk i markedet hele sesongen, på grunn av fordelaktige priser og god hotellkapasitet. For sommeren totalt sett hadde vi en økning på 5,5% i antall gjestedøgn i Rogaland.

Vi har fortsatt stor innsats mot våre nærmarkeder for å trekke flere turister til regionen. I den senere tid har vi satset sterkere på endel nye markeder som Asia, særlig Kina, samt USA, der vi har jobbet i mange år. All internasjonal markedsføring skjer i samarbeide med Fjord Norge og Innovasjon Norge. I Rogaland jobber vi nå veldig tett sammen, med felles mål. Vi har definert et fremtidsmål for 2020, som hele næringen jobber mot. Dette samarbeidet tror jeg er en vinneroppskrift, tidligere var hver bedrift veldig fokusert på sin egen bunnlinje og prisoptimering, istedenfor å tenke langsiktig.

Den situasjonen vår region er oppe i nå er beintøff for veldig mange, men samtidig gjør det at vi ved neste korsvei står sterkere rustet og har flere ben å stå på. Reiseliv er blitt satt på kartet som en viktig vekstnæring i Rogaland. Politikerne her er veldig engasjerte i forhold til reiseliv og vi har et godt samspill mellom det offentlige og private aktører.

Jeg tror 2017 også blir et tøft år, vi er veldig avhengig av business-segmentet, som er svakt akkurat nå, så vi er forberedt på at både 2017, og sikkert også deler av 2018, kan bli vanskelig. Men det er mange positive signaler og mye positivt som skjer. Turismen er i kraftig vekst og kommer til å vokse enda mer fremover. Vi har organisert oss på en effektiv og smart måte og legger nå et meget godt grunnlag for fremtidig vekst i reiselivsnæringen. Alle mann til pumpene og full fokus mot fremtidsposisjonen!

Les hele artikkelen i HRR nr. 7

About hkp