ERNA SOLBERG BEROLIGER REISELIVSBRANSJEN OM MVA-FORSLAG

Statsminister Erna Solberg beroliget NHO Reiselivs årskonferanse når det gjelder forslaget om harmonisering av MVA-satsene, som en ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartementet, har anbefalt. De tar til orde for å innføre én felles momssats på 23 eller 25 prosent i løpet av tre år. Utvalgets oppdrag har vært å vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes «enklere og med færre satser enn i dag».

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold gikk ut med en sterk advarsel mot å fjerne lav- og nullmomssatsene. Finansminister Siv Jensen har også vært raskt ute med å si at forslaget neppe vil bli tatt til følge. Da statsministeren åpnet NHO Reiselivs årskonferanse på Clarion Hotel The Hub i Oslo tirsdag, tok hun opp reiselivets reaksjoner på forslaget om å etablere én felles momssats.

– Regjeringen har ikke tatt stilling til noen av forslagene, og vil lytte til innspill. Jeg ønsker likevel å understreke at denne regjeringen er opptatt av å holde skatter og avgifter nede for folk flest, og er opptatt av å støtte opp om de hensyn som ligger bak både lav- og nullsatser i dag. Jeg ser derfor ikke for meg en stor revolusjon på dette området, slik utvalget foreslår, men vi må se på noen grenseganger, sa Solberg.

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold er glad for signalene fra statsministeren. Hun minner samtidig om at reiselivet er sårbart for økte skatter og avgifter.

– Mange i reiselivsnæringen vil si at det allerede har vært en revolusjon med 50 prosent momsøkning på to år. Enhver ny momsøkning vil være svært ødeleggende for reiselivsnæringen. At statsministeren går langt i å tilbakevise det kontroversielle forslaget fra utvalget, er derfor beroligende, sier Krohn Devold.

 

About hkp