ET SPRINGBRETT TIL JOBB I HOTELLBRANSJEN

I det livlige området Vulkan i Oslo, ligger et spesielt hotell. Det opererer som et vanlig hotell, men hovedoppgaven er å være et springbrett for de som trenger litt ekstra hjelp for å få en jobb i hotellbransjen. PS:hotell, som åpnet i 2011, har 31 rom, restaurant, konferansefasiliteter og kafé. Nå innleder de et nytt samarbeid med Nordic Choice Hotels, som garanterer praksisplasser.

– Vår målsetning er å hjelpe folk til å skaffe seg nok bakgrunn til å få en jobb i hotellbransjen, sier hotellsjef Ola Thorsén. PS:hotell er et tilbud til de som er falt utenfor arbeidslivet, av ulike årsaker. PS:hotell gir individuell veiledning, opplæring, kompetanseheving, tilrettelegging og oppfølging.

OsloKollega er driftsselskapet bak PS:hotell og opplæringen. De har 50 års erfaring med å hjelpe mange ut i ordinært arbeid. OsloKollega jobber på oppdrag fra Nav med å velge ut aktuelle kandidater til hotellet. De som kommer må være motivert for å jobbe i hotell- og restaurantbransjen. PS:hotell er primært en opplæringsbedrift, sekundært et hotell, det viktigste er å gi kandidatene yrkesfaglig bakgrunn, det skjer best i en aktiv jobbsituasjon med riktige gjester. Det er viktig at opplæringen skjer i en realistisk setting.

– De som kommer til oss har svært forskjellig bakgrunn. Vi snakker om folk som har stått utenfor arbeidsmarkedet i gjennomsnittlig 7 år. Noen har et fengselsopphold bak seg, disse er som regel svært motiverte, dyktige og sosiale. Andre har prestasjonsangst, de trenger ofte å lære seg å si nei og ta det litt mer med ro. Det er en liten venteliste på folk som ønsker å komme hit, men vi har kapasitet til å ta inn flere som vil lære housekeeping og restaurant. Dette kan være en fin inngangsbillett til jobb i hotellbransjen for de som har språkutfordringer. Målet er å få folk ut i ekstern praksis etter maksimalt fire måneder, sier Ola Thorsén.

– Vi har i underkant av 40 på opplæring hos oss til enhver tid, i tillegg til 10 – 15 som er ute i ekstern praksis.

Nordic Choice skal garantere praksisplasser

Vi samarbeider veldig godt med alle hoteller i Oslo, og spesielt jobber vi tett med Nordic Choice Hotels. Formålet med å samarbeide med Choice er å gi de som har vært gjennom opplæring hos oss en lettere vei inn i arbeidslivet. I dag må vi ringe rundt til forskjellige hoteller for å finne åpninger for praktikanter, det tar mye tid og krefter. Gjennom Nordic Choice vil vi få garanterte praksisplasser, så snart noen er klare for å gå videre. PS:hotell skal drives som et Comfort-hotell.

Vi har mange suksesshistorier med folk som har gått igjennom opplegget hos oss og fått fine jobber i hotellbransjen, der de trives godt, avslutter Ola Thorsén.

Les hele artikkelen i HRR nr.2

About hkp