EU-KOMMISJONEN MED NYE REGLER FOR SECURITYSCANNERE PÅ LUFTHAVNER

Europa-Kommissionen vedtok denne uken et forslag om EU-rettslige rammer for securityscannere.

Noen medlemsstater har foretatt test av securityscannere etter at en terrorist, 25. desember 2009, forsøkte å sprenge et fly fra Amsterdam til Detroit i luften med plastisk sprengstoff, som han hadde skjult i undertøyet.

Frem til nå har bruken av securityscannere funnet sted etter mange forskjellige nasjonale operasjonelle prosedyrer og standarder og kun i begrenset omfang. I kraft av en felles EU-dekkende ramme, gir den nye lovgivningen medlemsstatene og lufthavnene rett til å skifte ut nåværende securitysystemer med securityscannere. Den sikrer også en ensartet anvendelse av
regler vedrørende security i alle lufthavner, og etablerer strenge og bindende regler for å sikre overholdelsen av grunnleggende rettigheder og helsebeskyttelse.

Securityscannere er en effektiv metode for å screene passasjerer, idet de er istand til å oppdage både metalliske og ikke-metalliske gjenstander på en person. Scannerteknologien er i rivende utvikling og har potensiale til å minske behovet for kroppsvisitering av passasjerer, besetningsmedlemmer og personale betydelig.

Passasjerer skal få beskjed om på hvilke betingelser kontrollen med securityscannere finner
sted. Desuten får passasjerer rett til å fravelge kontroll med scannere og isteden la seg underkaste en alternativ screeningmetode.

 

About hkp