EU MED NYE CO2-KVOTER – DYRERE Å FLY I EUROPA

EU innfører nå et CO2 utslippskvotehandels-system for luftfart, det har ført til store protester fra bransjen og vil føre til høyere billettpriser.

EU vil gi ut et visst antall kreditter for det CO2-utslippet de forskjellige flyselskapene trenger for å operere. Hvis et selskap trenger flere, må de kjøpes. Det betyr høyere omkostninger for alle
flyselskaper som flyr på Europa. Utslippskredittene er basert på perioden 2004 – 2006, for eksempel for Lufthansa betyr det at de bare får 65% av de kredittene de trenger for å opprettholde dagens rutenett. Hvis de skal kjøpe de resterende 35%, vil det koste selskapet rundt EUR 130 millioner bare i 2012.

Både USA og Kina har protestert imot EUs obligatoriske kvotehandel. India har instruert sine flyselskaper om å nekte å betale de europeiske avgiftene, det samme har flere land i Midtøsten. Totalt har over 40 land protestert.

Luftfartsorganisasjonen IATA opplyser at global luftfart allerede har forpliktet seg til å gjøre flyene 1,5% mer drivstoffeffektive hvert år frem til 2020, å redusere nettoutslippene fra 2020 og å redusere nettoutslippene med 50% før 2050 (i forhold til utslippsnivåene i 2005).

Norge omfattes også av denne kvotehandelen på grunn av EØS-avtalen. Luftfarten i Norge har vært pålagt en CO2-avgift på innenlandsruter siden 1999, vi har vært det eneste landet med slik miljøavgift i årevis. Stortinget har nå redusert denne avgiften, slik at kombinasjonen av CO2-avgift
og EUs nye kvotehandelavgift skal utgjøre samme provenynivå som før. Luftfarten står samlet for ca 2% av klimagassutslippene i Norge. Å fly et moderne Boeing 737-800 mellom Oslo og Bergen krever idag rundt 11 liter drivstoff pr sete.

Dermed går EU foran ved å pålegge egne bedrifter og innbyggere enda større omkostninger i en vanskelig økonomisk periode. Utslippskvotehandelen vil ikke bety noe for miljøet, det er kun enda en måte å inndra penger på fra privat sektor til staten.

Ill: EUs nye utslippskvotesystem vil koste Lufthansa EUR 130 millioner bare i 2012. Foto: Jens Görlich/Lufthansa

Les hele artikkelen i HRR nr.1

About hkp