EUROPAS MEST LØNNSOMME HOTELLER

Hotellene i London har hatt et godt år, markedet er sterkt og lønnsomheten bedre enn i andre europeiske markeder, ifølge analysen HotStats Survey fra TRI Hospitality Consulting.

Londons styrke er at trafikken kommer fra en rekke forskjellige markeder og segmenter, i motsetning til for eksempel Brussel, Barcelona og Wien, som er mer avhengige av individuelle segmenter, som konferanser etc. I London har det vært sterk vekst i alle incoming-segmenter i de siste 12 månedene. Resultatet er at 4- og 5-stjerners hotellene i den britiske hovedstaden nå er oppe i Euro 135.82 i GOPPAR (Gross Operating Profit Per Available Room). GOPPAR skiller seg fra RevPAR ved at det også er tatt hensyn til driftsomkostningene. GOPPAR reflekterer resultatet av driftseffektivitet, størrelse og konsept m.m. i forhold til totalt antall rom. Londons GOPPAR på Euro 135.82 er nesten 70% høyere enn lønnsomhetsnivået i den europeiske byen som scorer nest høyest , Amsterdam.

Selv om de fleste europeiske storbymarkeder har hatt større lønnsomhetsvekst enn London i de 11 første månedene av 2010, er London den eneste byen med GOPPAR på over Euro 100 hele året, på grunn av den raske opphentingen etter finanskrisen. Opphentingen startet for alvor for ett år siden.

Et annet forhold som sørger for at Londonhotellene har gode resultater er at de har vært forsiktige med å øke staben gjennom året. Lønnsomkostningene her utgjør nå kun 23,1% av total omsetning. I andre europeiske storbyer er lønnsomkostningene betraktelig høyere; for eksempel Paris med 38,9%, Madrid 40% og Roma 40,6%.

– Selv om andre byer er begynt å bygge resultatene opp til nivåene før finanskrisen, har hotellene i London vært på det nivået en tid allerede. Den britiske hovedstaden nyter godt av en sterk business-mix som driver omsetningen, samtidig som god ledelse kontrollerer omkostningene. På det nåværende tidspunkt har London klart det mest lønnsommme hotellmarkedet i Europa, sier David Bailey, viseadm. dir. i TRI Hospitality Consulting.

About hkp