EUROPEISK STORBYTURISME ØKER

Europeisk storbyturisme økte med 5,9% ifjor, de internasjonale gjestedøgnene økte med solide 8%, til tross for generell økonomisk tilbakegang. Tallene for storbyturismen ble lagt frem, på European Cities Marketings BRIC Conference, i Zagreb i juni.

Rapporten, som er utarbeidet av MODUL Universitetet i Wien, viste at London, Paris, Berlin og Roma fortsatt er de tre mest populære europeiske byene for turister, alle med over 20 millioner gjestedøgn i 2011. Barcelona og Praha hadde størst økning fra året før med h.h.v. 11% og 9%.

USA er fortsatt det største markedet for utenlandsk turisme til europeiske storbyer, fulgt av Tyskland, Storbritannia og Italia. Russland og Kina viste størst økning fra året før med h.h.v. 36% og 30%.

– Utviklingen i 2011 forsterker oppfatningen av at byturisme er den dominerende og mest dynamiske delen av europeisk turisme. Ifjor kunne mange byer melde om rekorder i antall gjestedøgn og imponerende vekst. BRIC-landene, spesielt Russland og Kina, blir stadig viktigere markeder med stort potensiale for fremtiden, sier Dieter Hardt-Stremayr, president i European Cities Marketing.

Totalt antall gjestedøgn

         Destinasjon               Gjestedøgn 2011 i mill.        forandring fra 2010

1.       London                             45,9                                        -5,7%

2.       Paris                                 36,8                                         3,0%

3.       Berlin                                22,3                                         7,5%

4.       Roma                                22,0                                         8,0%

5.       Madrid                              16,3                                          7,7%

6.       Barcelona                         15,5                                         10,5%

7.       St. Petersburg                  14,7                                           7,7%

8.       Praha                               13,2                                           9,3%

9.       Wien                                 12,2                                           4,9%

10.     München                           11,7                                           5,8%

11.     Dublin                                10,6                                           2,3%

12.     Istanbul                               9,8                                            -1,8%

13.     Amsterdam                         9,7                                             0,2%

14.     Hamburg                             9,5                                             7,7%

15.     Milano                                 8,1                                              1,0%

Foto: Fra nasjonaldagfeiringen i Paris 14.juli.

 

 

About hkp