EX-ANSATTE PÅ HOTELL NORGE TAPTE MOT SCANDIC

Bergen tingrett har frikjent Scandic Hotels på alle punkter i massesøksmålet som 70 tidligere ansatte på Hotel Norge i Bergen gikk til etter at de mistet jobbene da Scandic overtok hotellet. 70 av dem gikk til søksmål mot både Scandic og Rezidor, som drev Hotel Norge før.

Scandic vant kontrakten om å få drifte Hotell Norge fra 1. september i fjor. Opprinnelig var planen at flertallet av hotellets ansatte skulle få beholde jobbene sine, men slik ble det ikke. Hotel Norge er nå stengt for totalrenovering.

Bergen tingrett viser også til at Scandic har fått negativ omtale i media, og at dette har vært et tema i saken. Retten konkluderer med at det ikke finnes spor som støtter at de saksøkte forsøkte å omgå reglene for virksomhetsoverdragelse, og konsekvensene disse normalt har for arbeidsforholdene.

Administrerende direktør Svein Arild Steen-Mevold i Scandic Hotels Norge, sier rettsprosessen har vært vanskelig.

– Det har også vært tøft for dem som var ansatte, og det har vi stor respekt for. Samtidig var det vondt å se det bildet som ble tegnet av oss i mediene, nå er vi glad for at retten har tatt stilling til disse, og vi fikk medhold, sier Steen-Mevold, til NRK.

– Vi ikke fikk tilgang på hotellet før to år etter opprinnelig tenkt. Dommen er tydelig på at vi ikke er til å klandre for situasjonen, sier Steen-Mevold.

Scandic blir tilkjent en erstatning på NOK 530.000 for dekning av saksomkostninger.

Djevat Hisenaj, leder av Hordaland Hotell og Restaurantarbeiderforening, sier de ennå ikke har avgjort om de skal anke dommen.

About hkp