FÆRRE UTENLANDSKE HOTELLOVERNATTINGER – HØYERE OMSETNING

I juli var det 2,51 millioner overnattinger ved norske hoteller, en nedgang på 1 prosent fra juli ifjor. Antall norske hotellovernattinger var omtrent uforandret, mens utenlandske overnattinger gikk ned 5 prosent i samme periode, viser Overnattingsstatistikken fra SSB.

Sammenlignet med juli 2011 gikk losjiomsetningen for hotellene opp med 3 prosent, fra NOK 1042 millioner til NOK 1076 millioner. Oppnådd pris per rom steg i samme periode fra NOK 765 til NOK 782. Antall yrkesovernattinger steg med 3 prosent. Kurs- og konferanseovernattinger og ferie- og fritidsovernattinger gikk i samme periode ned med h.h.v. 3 og 2 prosent.

Færre campingovernattinger

Fra juli 2011 til juli 2012 gikk tallet på campingovernattinger ned med 3 prosent, fra 2,52 millioner til 2,44 millioner. Det var en reduksjon av norske og utenlandske campingovernattinger på h.h.v. 2 og 6 prosent.

Totalt sett færre overnattinger

I juli 2012 var det 5,3 millioner overnattinger ved alle norske overnattingssteder. Dette er en nedgang på 2 prosent i forhold til samme måned året før. Norske og utenlandske overnattinger gikk i samme periode ned med h.h.v. 1 og 4 prosent.

Økning hittil iår

I perioden januar – juli 2012 var det 18,5 millioner overnattinger ved alle norske overnattingssteder. Dette er en økning på 1,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2011. Hoteller og andre overnattingsbedrifter gikk opp fra 11,4 millioner til 11,7 millioner overnattinger. Campingplassene har hatt 54.000 færre overnattinger i årets første syv måneder.

 

Antall overnattinger etter nasjonalitet januar – juli 2012

Norge           13,2 mill.

Utlandet         5,1 mill.

Tyskland        1,01 mill.

Danmark        671.691

Sverige          652.954

Nederland      468.094

Storbritannia  353.328

About hkp