FIN ØKNING I RESTAURANTOMSETNINGEN I OSLO

Det er ikke bare innen hotell-losji at man driver benchmarking av omsetningsdata. I Oslo har Benchmarking Alliance i drøyt et år kjørt et testprosjekt blant 25 restauranter. I andre skandinaviske byer har man lengre historikk.

Med et helt års testperiode kan man begynne å se utviklingen fra år til år. Det er rundt 25 restauranter i Oslo som hver dag, manuelt eller automatisk, legger inn sine omsetnings- og gjestetall i systemet Restaurant Trends hos Benchmarking Alliance. Påfølgende dag kan de sammenligne sine tall med konkurrentenes, enten for hele markedet, eller på et utvalg på minst fire restauranter.

Av diagrammet ser vi at det var lørdag den 18. som var best på nøkkeltallet RevPAS (revenue per available seat).

 

Nøkkeltall for restaurantene i Oslo i februar 2017     (2016) og utvikling fra 2016:

Gjennomsnittlig regning middag                      NOK 357   (327 )              +9,2 %

Antall ganger skifte av bordsetting , middag              0,73  (0,73)             +0,0 %

Omsetning per tilgj. stol (RevPAS), middag     NOK 260   (239 )              +9,2%

Foto: Fursetgruppen

 

About hkp