FIN PRISVEKST I TROMSØ

Tromsø-hotellene opprettholder sitt svært høye rombelegg i årets første fire måneder samlet. Samtidig øker prisene med 8,3 % fra tilsvarende periode ifjor. Det viser tallene fra Benchmarking Alliance.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

Hotellene i Tromsø har fått mye omtale i vinter, etter eventyrlig gode tall. Men selv om 75,8 % belegg i årets første fire måneder samlet er fantastisk, er det ikke mer enn i tilsvarende periode i fjor (76,4 %). En prisvekst på 8,3 % gir dog en fin losjiomsetningsvekst for bransjen.

De andre storbyene har stort sett også prisvekst – ikke i samme grad som i Tromsø, men i stor grad mer enn veksten i konsumprisveksten. Bergen er naturlig nok et unntak, med prisfall på 4,4 %, mens det i Kristiansund kanskje er litt overraskende at en beleggsvekst på 25 % «gir» et prisfall på 2,8 %.

Påskens plassering i kalenderen iår og ifjor skaper krøll når det gjelder sammenligning av april måned i de to årene. Det samme gjelder for mars, og derfor blir første firemåneders periode, januar-april samlet, interessant.

Det er vekst eller uforandret over hele linjen når det gjelder utvikling i antall solgte hotellrom.

Og for å sette det i et litt lengre perspektiv: Utviklingen fra de første fire månedene i 2016, til tilsvarende i 2017, var nokså begrenset. Alt i følge data fra Benchmarking Alliance.

 

About hkp