FIN VEKST FOR BYHOTELLENE I 2012

Radisson SAS Oslo AirportKIF_1281Hotellene i de fleste norske storbyene opplevde god vekst i RevPAR ifjor. Bare Oslo og Trondheim hadde nedgang, tross fin økning i etterspørselen. Det går frem av tallene fra Benchmarking Alliance.

 

Tekst: Peter Wiederstrøm, Hotelia AS

Det var gjennomgående beleggsvekst som lå bak stigningen i RevPAR. Gardermoen var vinneren her, med hele 8,7 % vekst i kapasitetsutnyttelsen. Utgangsverdien var imidlertid lav (51,1 %) og det kan forklare at romprisene falt med 2,5 % tross vekst i etterspørsel. RevPAR økte med 6,5 %, men NOK 452 som ble fasit’en ifjor er lavt. RevPAR forteller ikke hele historien om hotelløkonomien ved landets hovedflyplass. Møtevirksomhet gir gode merbidrag, og en del aktører som har hatt et par tøffe år, melder at de nå tjener gode penger igjen.

Beleggstoppen i 2012

Bergen            71,1 %

Bodø               69,5 %

Tromsø           68,3 %

Oslo by (65,6 %) og Stavanger-området (65 %) fulgte på de neste plassene, og så var det et lite hopp ned til mellomsjiktet i oversikten til Benchmarking Alliance, Trondheim (60,5 %) og Kristiansand (60,1 %).

Gardermoens beleggsvekst i 2012 er nevnt, men også andre byer økte betydelig, bl.a. Molde (+8,7 %), Haugesund (+ 6 %) og Tromsø (+5 %).

De byene som hadde høyest oppgang i belegg, er gjennomgående de som har fått lite eller ingen ny romkapasitet.

Trondheim har fått svært mye ny kapasitet i 2012, men her har veksten i antall solgte rom nesten vært like god. Selv om ikke all den nye kapasiteten er med for fullt i beregningsgrunnlaget (tilkom utover året), viser dette at ny kapasitet tiltrekker seg «ny» trafikk. Det gjenstår å se om Trondheim klarer å holde skansen, for ytterligere kapasitet er snart på vei inn i markedet.

Oslo hadde svakest beleggsutvikling (-2,5 %). Etterspørselsveksten var stor, men altså for liten til å «dekke» tilbudsøkningen.

Pristoppen i 2012

Stavanger*        1126

Bergen                985

Oslo                    927

(*) Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren

Stavanger-området har vært prisleder i Norge i mange år, og det er interessant at prisene steg også i 2012, tross en liten beleggsnedgang. Et hotellrom kostet for øvrig ca. NOK 300 mer i Stavanger-området enn i Trondheim m/Værnes. Ikke mange storbyer i Norge har lavere hotellrompriser enn Trondheim. Utviklingen i belegg (-1,7 %) og pris (-1,6 %) i trønderhovedstaden, har vært svak i 2012, men tatt i betraktning kapasitetsveksten (+ 12,8 %) er bildet slett ikke verst. Enn så lenge.

RevPAR-toppen 2012

Stavanger       732

Bergen            701

Oslo                609

RevPAR står for Revenue per Available Room, som betyr losjiinntekt per tilgjengelige rom. Dette tallet gir en viss indikasjon på hotellenes muligheter for å oppnå lønnsom drift. Differansen mellom Stavanger-områdets NOK 732 og Trondheim (m/Værnes) sine NOK 499, betyr at et hotell i Stavanger med 200 rom, som har åpent hele året, vil oppnå en samlet losjiomsetning som er rundt NOK 17 millioner større enn et tilsvarende hotell i Trondheim.

Forskjellen mellom storby og distrikt kan for eksempel illustreres med at Bergen har over dobbelt så høy RevPAR som Lillehammer-Hamar (NOK 342).

Foto: Det ser lysere ut for hotellene på Gardermoen.

Se mer storby-statistikk fra hotellåret 2012 i papirutgaven til HRR som distribueres 10.feb.

 

About hkp