FINN.NO UTFORDRER OTA’ENE

Kommersiell direktør i FINN reise, Terje Berge.

Classic Norway Hotels og Smart Hotels er blant de første kundene og viktige strategiske samarbeidspartnere, når Finn.no nå lanserer en egen markedsplass, som er utviklet på forbrukernes og reiselivaktørenes premisser.

Kampen om provisjoner og eierskap til kundeforhold har i lengre tid preget reiselivsbransjen. Finn.no sin nyvinning vil endre den tradisjonelle modellen hvor de såkalte OTA-ene stadig blir sterkere.

– Det unike med den nye hotelltjenesten til Finn.no er både at provisjonene blir redusert, samt at aktørene selv får direkte kontakt med kundene. Dette har i lengre tid vært en kampsak for næringen og jeg applauderer dette initiativet fra Finn.no, sier Stephen Meinich-Bache, administrerende direktør i Classic Norway Hotels.

Den nye portalen er i en testfase og er planlagt lansert i juli.

– Dette er en transparent løsning som gir små og mellomstore bedrifter like vilkår som de store. Dette er selvsagt viktig for en aktør som Smart Hotel med seks hoteller. I tillegg åpner den for at aktørene får bedre kontroll over prissetting, sier Ørjan Kjærstad i Smart Hotels. 

Gjennom avtaler med tredjepartsdistributører, har de fleste hotellselskapene bundet seg til det særdeles omdiskuterte punktet om «rate parity». Dette betyr at tredjepartsaktørene har tilgang til hotellselskapenes laveste priser og at disse selskapene ikke har lov til å selge rommene rimeligere på sine sider enn hva tredjepartsaktørene kan.

– Finn.no har en unik posisjon med rundt fem millioner registrerte brukere. Når det er en lukket gruppe med innloggede brukere, omgås ”rate parity”-punktet i avtalen med tredjepartaktørene og gir selskapene mulighet til å kjøre direkte kampanjer på markedsplassen til Finn.no. Dette gir fleksibilitet med tanke på prisstrategier og gir bedre kontroll for hotellselskapene, sier Meinich-Bache.

Kommersiell direktør i FINN reise, Terje Berge, forventer god oppslutning fra både brukere og lokale reiselivsaktører. – Det er klart at vi er veldig fornøyde med å få Classic Norway Hotels og Smart Hotels med fra starten og at de ønsker å samarbeide med oss for å utfordre de store globale aktørene. Dette er til det beste for forbrukerne, lokalt næringsliv og det norske samfunnet, både når det gjelder tilbud, arbeidsplasser og skattekroner. Vi erfarer at de mellomstore aktørene ofte er de mest innovative, noe dette er et tydelig eksempel på, sier Berge.

Andre små og mellomstore hotellaktører som bruker samme bookingløsning fra Visbook AS, som Classic Norway Hotels og Smart Hotels, kan også bli med på satsingen.

About hkp