FIRST HOTELS VIL VOKSE – MEN IKKE FOR ENHVER PRIS

Roar Ingdal 2015– Noe av det viktigste som er skjedd i First Hotels i de senere år er at vi nå leverer gode resultater. Det har vært en kraftig resultatforbedring og vi er nå over på plussiden, uten at det skyldes eiendomstransaksjoner. Driften går mye bedre og vi har oppnådd bedre innkjøpsavtaler. I tillegg har vi fått mange flere hoteller, og det er viktig i hotellbransjen. I 2015 gjorde vi det bedre enn i 2014 og iår kommer vi til å gjøre det bedre enn i 2015. Vi ønsker å vokse, men det skal hele tiden være fornuftig økonomi bak, sier Roar Ingdal, adm. dir. i First Hotels.

– Vi mangler særlig tre norske byer i porteføljen; Tromsø, Bodø og Trondheim. Selv om vi ønsker å vokse, skal det alltid være fornuftig økonomi i de avtalene vi inngår. Svært mange av leieavtalene for norske hoteller har, etter vår mening, for høye leier. Leietageren tar for stor risiko, og det er vi ikke interessert i. Vi har tid til å vente til den partneren dukker opp som er interessert i avtale med oss til riktig pris, sier Ingdal.

Fortsatt for lave priser

– Inntjeningen i norsk hotellbransje er fortsatt for lav, det skyldes i første rekke lave rompriser. Selv i Oslo er gjennomsnittsprisene for lave, sammenlignet med andre europeiske byer. Prisene i København og Oslo er omtrent på samme nivå, mens i Stockholm greier hotellene å ta ut høyere priser. Snittpris idag i forhold til 2008 er omtrent uforandret, mens lønnsomkostningene er steget med rundt 3% i året. Men slik er konkurransen, det er markedet som bestemmer.

Da jeg begynte i hotellbransjen grudde vi oss litt til sommeren, for da gikk belegget ned. Dette er nå snudd fullstendig. Med gunstig kronekurs og økt satsing på reiseliv i Norge, er Norge og Skandinavia blitt ekstremt populært de siste årene. Vi ser for oss en god hotellsommer i både Norge, Sverige og Danmark iår. Det har vært kraftig vekst de tre siste årene, men innbookingen er likevel mye bedre enn på samme tid ifjor. Vi må benytte oss av det momentumet som er nå og satse enda sterkere på reiselivsbransjen, sier First-sjefen, Roar Ingdal.

Les hele artikkelen i juniutgaven av HRR.

About hkp