Fisk og turister

Fisketurisme er et satsingsområde innen norsk reiseliv, men det er ikke alle turister som synes kontakt med fisk er ønskelig.
David Copp, var nylig på ferie i Devon i Sydvest-England. I havnen i Ilfracombe (bildet) lå det en tråler og losset fisk. Hr. Copp klaget til kommunen og lokalavisen, North Devon Journal, over en “frastøtende” lukt fra båten. Han var også oppbragt over at hans to barn, på syv og ni år, ble tvunget til å se 12 kasser med død fisk og krabber, som sto stablet på kaien. Han krevde å få vite hvorfor havnemyndighetene ikke tok større hensyn til turister.
– Dette er ikke et syn man ønsker å se på ferie, det var en skikkelig stank og det gikk sterkt inn på barna mine, sa David Copp.
Havnefogden prøvde å forklare at fiskerne er avhengige av sin daglige fangst for å overleve og at død fisk er vanlig i en fiskerihavn. De fleste turister liker å se hvordan fiskeriindustrien fungerer. Hvis de reagerer så kraftig på å se død fisk, burde du ikke ta med barna dine til havnen, sa havnefogden.

About hkp