FJORD LINE VELGER NATURGASS – UTSETTER JOMFRUTUR ½ ÅR

Jomfruturen til MS «Stavangerfjord» utsettes et halvt år etter at Fjord Line har bestemt seg for å installere motorer som går på gass istedenfor diesel.

– Det var et par tusen som hadde bestilt tur, men nå ringer vi rundt til alle gjestene for å refundere billettene, sier adm. dir. i Fjord Line, Ingvald Fardal til Bergens Tidende.

Endringen gjelder både MS «Stavangerfjord» og MS «Bergensfjord», som begge er under bygging ved verftet Bergen Group Fosen. Motorene det er snakk om skal drives med flytende gass, såkalt Liquified Natural Gas (LNG).

MS «Stavangerfjord» blir ferdig i april 2013, mens MS «Bergensfjord» blir klar for seiling noen måneder senere. I mellomtiden seiler et annet skip ruten mellom Bergen og Hirtshals.

– Installasjon av motorer og annet teknisk utstyr vi trenger for å drive skipene med LNG innebærer at byggeperioden blir forlenget. Men ved å satse på gass fra dag én, unngår vi å måtte ta hvert av skipene ut av drift i opptil tre måneder før de nye utslippsbestemmelsene blir innført i 2015, sier Fardal til BT.

Fardal viser til at utslipp av svovel i skipstrafikken i Nord-Europa fra og med 2015 ikke kan være høyere enn 0,1 vektprosent. LNG inneholder hverken svovel eller tungmetaller, og reduserer CO2-utslippene med 20 til 30 prosent og utslippene av NOx med om lag 90 prosent sammenlignet med tungolje.

Når MS «Stavangerfjord» settes i drift i 2013 blir dette den første og den største cruisefergen i verden som utelukkende går på naturgass.

Gassmotorene fra Rolls-Royce blir produserte ved fabrikken Bergen Engines på Hordvikneset i Åsane. Kontrakten har en verdi på NOK 220 millioner for Rolls-Royce. Fjord Lines nye cruiseferger får 306 lugarer hver, og vil ha plass til 1500 passasjerer, samt 600 personbiler.

About hkp