FJORD NORGE – EN SOMMER SÅNN MIDT PÅ TREET

– Det har vært en våt sommer på Vestlandet også, men jeg tror turistene forventer at det kommer noe regn her. Sommeren ifjor var veldig våt, iår har det ikke vært like ille. Men været er ikke avgjørende for om man bestemmer seg for å besøke Vestlandet eller ikke. Kronen står sterkt, prisnivået her er høyt og i Europa er det en turbulent økonomisk situasjon, det er utfordrende for mange som kunne tenke seg å besøke Norge, sier Kristian B. Jørgensen, adm.dir. Fjord Norge AS.

– På forsommeren er trafikken fra Nederland gått ganske kraftig tilbake, det gjelder også for Norge som helhet. Det skyldes at den økonomiske situasjonen er alvorlig også i Nederland. Fra Spania er det mannefall, der hadde vi en svikt på 25% i juni i Fjord Norge og 22% nasjonalt. Vi ser altså at Syd-Europa med Spania, Italia og delvis Frankrike, bremser kraftig. Men vi har en fin vekst og utvikling i oversjøiske markeder som USA, Japan og Kina. Vi er også veldig glade for å se bra vekst i nærmarkedene, som Sverige og Danmark.

Jeg har fått noe varierte tilbakemeldinger på juli og august. En god del melder om svakere juli enn ifjor, men ifjor hadde Fjord Norge en god vekst og opplevde vår nest beste sesong de siste 10 årene, bare 2007 var bedre. Inntrykket er at sommeren 2012 ikke blir like bra som sommeren ifjor, ikke dramatisk dårligere, men noe. Bl.a. camping melder om klar nedgang, særlig fra Norge og Nederland.

Britene er på full fart tilbake, med over 10% vekst i første halvår, og det er vi jo veldig glade for. Tyskland er litt tilbake (-1,6%) i 1.halvår.

Hvis vi ser på årene fra 2005 kan det se ut som vi iår vil havne sånn midt på treet. Realistisk sett vil jeg være godt fornøyd hvis vi greier å holde nivået fra ifjor.

Den store andelen av turistene som kommer til Fjord Norge er par i alderen 40+, barnefamilier er ikke så dominerende her som mange andre steder. Vi får også stadig flere i alderen 30 – 50 som er opptatt av å gjøre forskjellige aktiviteter i naturen. Den største andelen benytter egen bil, men stadig flere direkte internasjonale flyruter gjør det enklere og raskere å komme til Fjord Norge. Vi har en jobb å gjøre med å gjøre det enda enklere å komme rundt i Fjord-Norge, men både Fjord Tours og Flåm Utvikling melder om veldig gode tall, det ser ut til å bli beste sesong noensinne på begge disse operatørene, sier Kristian B. Jørgensen.

Bilde:

Møre og Romsdal har hatt spesielt kraftig vekst i trafikken fra Storbritannia pga en ny flyrute mellom London og Ålesund.

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Destinasjon Ålesund & Sunnmøre/Fjord Norge

Les hele artikkelen i septemberutgaven av HRR.

About hkp