FJORD NORGE OG NORDNORSK REISELIV INN I FORUM FOR REISELIV

Landsdelsselskapene Fjord Norge AS og NordNorsk Reiseliv AS går inn som nye medlemmer i Forum for Reiseliv.

– Vi er svært godt fornøyd med å få de to største reisemålselskapene i Norge med i Forum for Reiseliv, sier direktør Per-Arne Tuftin (bildet). – Dette styrker bredden i vår medlemsmasse og forsterker vår posisjon som en uavhengig, landsdekkende bransjeorganisasjon for norsk reiseliv. At vi nå får inn Fjord Norge og NordNorsk Reiseliv, er med på å gjøre at Forum for Reiseliv, gjennom våre medlemsbedrifter og organisasjoner, representerer en betydelig del av norsk reiseliv, ikke bare de store bedriftene, men også det distriktsbaserte reiselivet. Dette gir oss en meget god posisjon og gjennomslagskraft nasjonalt og internasjonalt, sier Tuftin.

 

 

About hkp