FLERE HOTELLKJEDER VELGER BENCHMARKING ALLIANCE

I løpet av februar har flere ledende, nordiske hotellkjeder, inkludert Best Western Sverige, First Hotels, Elite Hotels of Sweden og Profil Hotels, signert avtaler med Benchmarking Alliance for å bli inkludert i Hotel I Trends, Benchmarking Alliance’s nettbaserte redskap for benchmarking av RevPAR, belegg og ADR. Sammen med kjedene som har signert tidligere; Nordic Choice Hospitality Group og Thon Hotels, er Hotel I Trends nå markedsleder for hotellmarkedsdata i Norden.

Benchmarking Alliance lanserer nå Hotel I Trends i Sverige og Norge. Snart blir systemet også tilgjengelig i Danmark og Finland.

– Responsen har vært ekstremt positiv fra både større og mindre aktører i hotellbransjen, flere og flere hoteller ønsker å bruke Hotel I Trends i Revenue Management arbeidet. Vår ambisjon er å etablere Hotel I Trends som det foretrukne analyseverktøyet, utviklet i tråd med markedets krav og behov. Vi vil være sikre på at systemet passer for behovene til alle markedsaktørene, store så vel som små, sier Per-Anders Pettersson, en av grunnleggerne av Benchmarking Alliance.

Med den siste tilveksten omfatter Hotel I Trends nå nesten 500 hoteller i Norge og Sverige.

About hkp