FLERE KONKURSER I HOTELL OG RESTAURANT

Konkursene i næringslivet fortsetter å øke. Det har nå vært flere konkurser og tvangsavviklinger de siste tolv månedene, enn etter finanskrisen i 2009. Også innen hotell- og restaurantbransjen er konkursøkningen stor.

Data- og analyseselskapet Bisnode registrerer en økning i august på hele 22,4 prosent i rene konkurser, sammenlignet med samme måned i fjor. Tar man med de selskapene som blir tvangsoppløst av myndighetene, er økningen samlet på 13,5 prosent.

I august gikk 394 bedrifter konkurs og 85 bedrifter ble tvangsoppløst av myndighetene. En økning på hele 13,5 prosent bare den siste måneden. De siste 12 månedene har 6483 bedrifter gått konkurs eller blitt tvangsoppløst, en økning på 9,5 prosent. – Med dette har vi oppnådd en lite hyggelig konkursrekord, som slår finanskriseåret 2009, hvor 6449 bedrifter endte i skifteretten, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

Innen hotell- og restaurantbransjen er også konkursøkningen stor. 382 bedrifter er gått overende hittil i år, en økning på 11,7 prosent.

About hkp