FLERE ØKONOMER VIL JOBBE I HOTELLBRANSJEN

I den årlige Universum-undersøkelsen blant norske yrkesaktive, kommer Nordic Choice Hotels på en sterk sjetteplass av foretrukne arbeidsgivere for norske økonomer. Hotellkonsernet er med det den mest attraktive arbeidsgiveren i reiselivsbransjen.

– Dette er et stort kompliment for oss. Hotellbransjen er en bransje i sterk vekst som har behov for arbeidskraft. At økonomene oppfatter oss som en attraktiv arbeidsgiver er vi stolte av og glade for, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Det svenske selskapet Universum har i 30 år gjennomført årlige undersøkelser for å kartlegge de mest attraktive arbeidsgiverne for studenter og yrkesaktive. I årets norske undersøkelse er nærmere 10.000 yrkesaktive med høyere akademisk bakgrunn fra økonomi, IT, rettsvitenskap og ingeniørvitenskap forespurt.

– Etter drøyt to år i hotellbransjen, kan jeg skrive under på at den er et spennende sted å være også for økonomer. Med den veksten vi står foran i Nordic Choice Hotels de kommende årene, vil det være ypperlige muligheter for dyktige økonomer hos oss, sier Trine Marsdal, CFO i Nordic Choice Hotels.

Hotellkonsernet har i dag drøyt 100 økonomer ansatt innenfor finans, regnskap, revenue management og drift. Også i Universums studentundersøkelse tidligere i år, endte Nordic Choice Hotels som den mest attraktive arbeidsgiveren i reiselivsbransjen, noe som lover godt for rekrutteringen fremover.

About hkp