FLERE VIL HA GEITEKJØTT PÅ MENYEN

Etter dokumentaren om kasting av høns, grønnsaker og geiter på NRK/FBI i januar, har det tatt helt av med bestilling på geitekjøtt. Nå settes det opp et eget middagsevent i Oslo, slik at alle som vil kan komme og smake geit og kje-kjøtt. I de siste årene har det vært mer og mer fokus på slakt av geiter og kje. Svært mange har ingen anelse om at man kan spise geitekjøtt, og mange har en misoppfatning om at geitekjøtt er stramt, ramt og seigt.

– Det er svært leit å se at andre bønder må kaste sitt overskudd, at de ikke får brukt det eller solgt det. Men det er absolutt mulig å gjøre noe med. I 2016 startet jeg et prosjekt for å hjelpe mine svigerforeldrene med å nå ut med sitt kjøtt. De driver en melkegård i Kandal i Gloppen, med ca 100 livdyr og ca 100 småkje hvert år. Jeg og samboeren min har odel på denne gården og håper å kunne ta over innen få år. Derfor er det viktig for meg å teste ut ulike konsepter, som kan være med å bidra til at vi kan fortsette med å drive meg geiter i fremtiden, sier Torstein Kollevåg.

– Vi har ca 100 dyr vi skal selge i år, både småkje på 5 kg og voksne geiter på 20-30 kg. Nå i februar starter slaktingen av småkje som vi ikke har mulighet til å avle opp pga ressurser og plass. Disse må jeg selge direkte til kunder i Oslo og Bergen og det er flere og flere som ønsker å prøve. I tillegg ønsker jeg å lage litt blest rundt geitekjøttet, få presse til å skrive om geitekjøttet og lære opp publikum til å smake og bli interessert i kjøttet. Derfor trenger jeg å samarbeide med noen som kan være med å gjøre litt annerledes eventmiddager og har kontaktet ulike restauranter.

Eventet er åpent for alle som melder seg på. Det er viktig at det blir en learning for de som er der. Kokkene kommer ut og forteller om rettene, svarer på spørsmål fra gjestene etc. Det skal være litt uhøytidelig, men samtidig unikt, sier Torstein Kollevåg, som nå lader opp til “Det Store Kjetegildet” i Oslo på Karlsborg Spiseforretning 1.mars.

 

 

About hkp