FORMUESSKATTEN ØKTE FRA 17.000 TIL 477.000 PÅ 8 ÅR

I 2008 betalte hotelleier Jan Bruse Andersen 17.000 kroner i formuesskatt for Park Hotel Vossevangen, åtte år senere hadde beløpet øket til 477.000 kroner!

– Skatt på bygninger gjør det vanskelig for distriktshotellene å overleve. Det skal godt gjøres å holde hodet over vannet nå, seier direktør ved Park Hotel Vossevangen, Jan Bruse Andersen til NRK Hordaland. I snart 40 år har han drevet hotellet på Voss. – Det er tungt, spesielt når rammevilkårene blir endret så fort.

Årsaken er at beregningsgrunnlaget for formuesskatten, verdien på eiendommen, har øket kraftig.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er bekymret over den økonomiske situasjonen for mange av hotellene i distriktene. Ett av tre hoteller går med underskudd i en eller flere av årets måneder, ifølge NHO.

Økningen i formuesskatten rammer særlig hoteller med stor bygningsmasse, sier bransjesjef i NHO, Wenche Salthella.

Byggene er verdifulle, men for å betale skatten må eierne hente ut penger fra hotellvirksomheten. Samtidig slipper hoteller med utenlandske eiere formuesskatten.

– Selv om myndighetene har satt ned satsen litt, har grunnlaget for beregningene av skatten økt såpass mye mer at det er blitt en stor belastning for bedriftene, sier Salthella.

Regjeringen gjør en for dårlig jobb med å legge tilrette for at hoteller som står utenfor de store kjedene skal lykkes, mener NHO.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gir hotelleieren på Voss rett i at nivået på formuesskatten er et problem for distriktshotellene.

– Bygg og eiendom har fått øket formuesskatt, og det er fordi vi overordnet sett ikke ønsker så store investeringer i bygg. Men hotellene har helt rett, vi er enige med dem i at dette er et problem.

Regjeringen har derfor varslet at de vil øke rabatten for eiere av hoteller og andre overnattingssteder.

– Men vi er nødt til å sikre at det er innenfor EØS-regelverket, sier næringsministeren.

Bilde: Park Hotel Vossevangen

 

About hkp