FORTSATT TRAFIKKVEKST FOR NORDNORSKE OVERNATTINGSBEDRIFTER

– Oktobertallene viser at trafikken til de nordnorske overnattingsbedriftene fortsatt øker mer enn i Norge som helhet. Det er spesielt gledelig å se at hotellenes losjiomsetning har en solid økning i alle fylkene i landsdelen, sier avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge.

De nordnorske overnattingsbedriftene hadde nesten 169.000 overnattinger i oktober iår, en økning på nesten 14.000 sammenlignet med samme måned ifjor. Nord-Norge hadde en økning på 9 %, mens landet som helhet hadde en økning på 4 %. Den norske trafikken økte med 8 %, mens utenlandstrafikken på de nordnorske overnattingsbedriftene har økt med 15 %. Norge som helhet har i oktober hatt en økning i både den norske og utenlandske trafikken på 4 %. I årets første ti
måneder har de nordnorske overnattingsbedriftene hatt over 222.000 flere overnattinger enn i samme periode 2010. Dette er en økning på 9 %, mens Norge som helhet har en økning på 2 %.

Hotellene i landsdelen hadde en økning fra nesten 128.000 gjestedøgn i oktober 2010, til
nesten 143.000 gjestedøgn i oktober 2011. 15.000 nye gjestedøgn gir en økning på 12 %, mens Norge som helhet hadde en økning på 4 % i samme periode. Nordland har størst vekst med 20 %, mens Troms og Finnmark økte med h.h.v. 7 % og 6 %.

Antall utenlandske gjestedøgn på hotellene i Nord-Norge økte med 27 %, mot en økning på 3 % i Norge totalt. Finnmark har en økning i hotellenes utenlandstrafikk på hele 76 %, Troms +36 % og Nordland +3 %. Også når det gjelder ferie- og fritidstrafikken har hotellene i Nord-Norge større økning enn Norge totalt med hhv. 19 % og 0 %. Nordland har en økning i ferie- og fritidstrafikken på 21 %, Troms har økt med 23 %, mens Finnmark har økt med 4 %.

Så langt iår har de nordnorske hotellene hatt en økning i totaltrafikken på 11 % og i utenlandstrafikken med 13 %. Tilsvarende tall for Norge totalt er hhv. + 5 % og +2 %.

I de ti første månedene i 2011 har det på hotellene i Nord-Norge vært en vekst i ferie- og fritidstrafikken på 11 % til totalt nesten 920.000 gjestedøgn, kurs/konferansetrafikken har en vekst på 12 % til vel 191.000 gjestedøgn, mens yrkestrafikken har hatt en vekst på 9 % til totalt nesten 689.000 gjestedøgn.

 

About hkp