FRYKT FOR TERROR PÅVIRKER VALG AV REISEMÅL

NETT Terror luggage-storageNorge oppfattes som en trygg destinasjon og kan få ytterligere vekst i turismen fremover. Terrortrusselen har en avgjørende betydning for folks valg av reisemål, viser en undersøkelse fra ITB Berlin og IPK International, der 50.000 mennesker i 40 land er intervjuet.

Populære destinasjoner, spesielt Tyrkia og Egypt, har opplevd dramatisk fall i antall bookinger og mange hoteller står tomme. Til tross for dette er det flere som reiser iår enn i 2015. IPK International spår at europeere vil foreta to prosent flere reiser til utlandet iår, på verdensbasis anslås økningen til 3 prosent. Men folk flest er blitt mer kritiske når det gjelder valg av reisemål.

Undersøkelsen viser at frykten for terroraksjoner innvirker på valget av destinasjoner for 40 prosent av internasjonale turister, men resultatene varierer sterkt etter hvor folk bor. Svært få skandinaver, nederlendere og syd-amerikanere sier at terrorfrykten påvirker deres valg av reisemål, mens asiater og øst-europerere påvirkes sterkere.  De som reiser med barn er ikke uventet forsiktigere, mens yngre aldersgrupper og single ikke påvirkes nevneverdig av frykten for terror.

15 prosent av internasjonale turister svarte at de ikke vil reise til utlandet i 2016, men heller tilbringe ferien i eget land. Et av de beste eksemplene er Tyskland, som er blitt en enda større favorittdestinasjon for tyskerne denne sommeren.

25 prosent av internasjonale turister svarte at de vil fortsette å reise internasjonalt, men kun til destinasjoner de oppfatter som trygge. De destinasjonene som oppfattes som mest utrygge er de som allerede har opplevd terroraksjoner. På verdensbasis fikk Israel, Tyrkia og Egypt den laveste scoren. Noen land kan forvente store tap, spesielt Tyrkia, men også Tunisia, Marokko, Egypt, Jordan og Israel. På den annen side har Skandinavia, Canada, Australia og Sveits gode utsikter for vekst, fordi de oppfattes som trygge destinasjoner.

About hkp