GENERELL MINSTELØNN INNFØRES FOR ALLE ANSATTE INNEN OVERNATTING, SERVERING OG CATERING

Sundvolden Hotell

Tariffnemnda vedtok fredag delvis allmenngjøring av Riksavtalens minstelønnssatser. Dermed innføres generell minstelønn for alle ansatte innenfor overnatting, servering og catering.

Allmenngjøring innebærer at lønns- og arbeidsvilkår etter tariffavtalen gjøres gjeldende for alle som jobber i bransjen, også uorganiserte. Selve allmenngjøringen skjer gjennom fastsettelse av en forskrift, som er besluttet av den uavhengige Tariffnemnda.

Forskriften vil  ikke omfatte tariffavtalens øvrige minstelønnssatser, overtidstillegg, helge-, kvelds- eller nattillegg. Forskriften vil heller ikke omfatte Riksavtalens regulering av arbeidstid. Arbeidstid og overtid skal dermed følge arbeidsmiljølovens regler.

Begjæring om allmenngjøring av Riksavtalen ble fremmet av LO i mai i år. Tariffnemnda sendte utkast til forskrift på høring 27. juni. NHO Reiseliv gikk i sitt høringssvar imot forslaget.

– En stor seier for alle arbeidstagerne i bransjen og de seriøse bedriftene med tariffavtale, sier forbundssekretær i Fellesforbundet, Clas Delp.

– Vedtaket om allmenngjøring vil sette en stopper for alt det vi har sett, og dokumentert, av totalt uverdige forhold for mange utenlandske arbeidstagere i hotell- og restaurantnæringen. Det er bra for arbeidstagerne, og det er bra for konkurransesituasjonen for de bedriftene som har tariffavtale og gir sine ansatte skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, sier Delp.

Dette betyr allmenngjøring

Allmenngjøring av en tariffavtale innebærer at alle som arbeider i en bedrift som omfattes av tariffavtalens virkeområde, enten de er organiserte eller uorganiserte, minimum har krav på de lønns- og arbeidsvilkår fra tariffavtalen som er allmenngjort.

Hovedformålet med ordningen er å hindre at utenlandske arbeidstagere får uakseptable lønns- og arbeidsvilkår, såkalt sosial dumping.

Selve allmenngjøringen skjer gjennom fastsettelse av en forskrift.

Forskriften fastsettes av Tariffnemnda, som er en uavhengig nemnd.

Foto: Per Sollerman/NHO Reiseliv

 

About hkp