NY UTGAVE: GISKE VIL HA EN MER PRODUKTIV REISELIVSNÆRING

Regjeringens nye reiselivsstrategi – Destinasjon Norge – ble lansert 11. april. Hensikten med strategien er å sikre at Norge tar sin del av veksten i en av verdens raskest voksende næringer.

– Reiselivsnæringen står for 3,3 prosent av norsk BNP. Norge har unike forutsetninger for å utvikle gode reiselivsprodukter, men det skjer ikke av seg selv, sier Nærings- og handelsminister Trond Giske (bildet).

Norge konkurrerer allerede med et stort antall utenlandske reiselivsprodukter. Med reiselivsstrategien ønsker regjeringen å legge tilrette for at kunder i hele verden skal velge Norge som destinasjon. Reiselivsstrategien har som mål å legge tilrette for:

* en mer produktiv reiselivsnæring

* flere helårs arbeidsplasser

* flere unike reiselivsprodukter

– De gode og verdifulle opplevelsene utgjør reiselivsproduktet Norge. Reiselivsnæringen selv må ta hovedansvaret for produksjon av opplevelser, men regjeringen vil bidra med en politikk som legger tilrette for at reiselivsnæringen skal være mest mulig istand til å utvikle de gode opplevelsene, sier statsråden.

Det mest omfattende tiltaket i den nye reiselivsstrategien er restrukturering av landets destinasjonsselskaper. Sammen med fylkeskommunene og kommunesektoren, vil regjeringen sette igang et prosjekt som skal profesjonalisere og effektivisere reisemålsselskapene i Norge.

– Mer og bedre samarbeid er nøkkelen til økt produktivitet i reiselivsnæringen. En høyproduktiv og kunnskapsbasert reiselivsnæring, vil gi Norge flere lønnsomme bedrifter og flere helårs arbeidsplasser, sier Giske.

Strategien tar flere grep for å øke samarbeidet i næringen, mellom reiselivsnæringen og tilstøtende næringer, og mellom reiselivsnæringen og myndighetene. Blant annet skal det opprettes et nytt samarbeidsforum. Dette skal være med på å styrke Nærings- og handelsdepartementets koordinering av sektormyndighetene som berører reiselivsnæringen.

– I 2012 vil det for første gang være 1 milliard turistankomster i løpet av et år på verdensbasis. Strategien skal bidra til at vi tar vår del av denne økningen, sier næringsminister Trond Giske.

NHO Reiseliv: Antall destinasjonsselskaper bør reduseres med 50%

Reiselivsstrategien har tatt til følge NHO Reiselivs forslag å om at antall destinasjonsselskap og turistkontor bør reduseres betydelig. NHO Reiseliv mener antall destinasjonselskaper og turistkontor bør reduseres med opptil 50 prosent de neste fem årene for å sikre bedre markedsføring av Norge.

– Det er en seier for NHO Reiseliv at Giske har tatt tak i vårt innspill om å redusere antall destinasjonsselskaper i Norge, sier Kristin Gyldenskog, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i NHO Reiseliv.

NHO Reiseliv fikk også gjennomslag for reiselivsnæringsens behov for tilgang på kapital. Giske lover å åpne statlige såkornfond for reiselivsbedrifter.

– Tilgang på kapital er en bærebjelke for å gjøre norsk reiseliv mer attraktivt, og spesielt for distriktsreiselivet. Dette er en seier for NHO Reiseliv og våre 2400 medlemsbedrifter, sier Gyldenskog.

NHO Reiseliv ønsker velkommen forslaget om å etablere et fast koordineringsorgan mellom alle de ni departementene som har med reiseliv å gjøre.

Virke: Lovende, men lite konkret

– Giskes dokument er lovende, men er lite konkret, noe som stiller store krav til gjennomføring. Giske har lagt lista høyt, sier Virkes reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim.

Allerede i 2009 anbefalte Virke at departementet skulle ta en gjennomgang og opprydning i destinasjonsselskapsstrukturen i Norge.

– Det er gledelig at Giske nå tar fatt i dette. Det er en overmoden sak å organisere markedsføringen og utviklingsarbeidet i reiselivet ut fra markedmessige muligheter og behov, ikke kommunegrenser sier Solheim.

Hun mener også det er lovende at regjeringen i strategien varsler økt satsing på kultur og kulturminner, og en mye sterkere involvering av salgsapparatet, blant annet de innkommende turoperatørene i arbeidet med å markedsføre og selge Norge som reisemål.

– Som representant for turoperatørene som jobber med å hente gjester inn til Norge og mange distriktsaktører reiselivet, har vi bedt om et helt annet fokus på den konkurranseutsatte turismen enn i dagens strategi. Vi er glad for at de som jobber med innkommende turisme til Norge får en større rolle i reiselivsarbeidet.

– Dagens samarbeidsmodell har ikke gitt resultatene vi ønsket. Viktige interesser i reiselivet, blant annet turismen i distriktene, har ikke nådd frem med sine politiske forslag, behov og utfordringer. Når Giske legger ned ”Strategisk råd for reiseliv” og varsler nye møteplasser, som skal ha sterkere samordningsoppgaver og større påvirkning på reiselivspolitikken, viser det at han har tatt inn over seg næringens frustrasjoner, sier reiselivsdirektøren.

Foto:

Fra World Travel Market i London 2011, f.v.: Heidi M. Dahl, Innovasjon Norge, Kim Traavik, Norges ambassadør til Storbritannia og statsråd Trond Giske.

 

About hkp