GOD START PÅ 2012 FOR BYHOTELLENE

Statistikken fra Benchmarking Alliance viser fin januarvekst i de fleste byene. Igjen er det Tromsø og Bodø som fører an.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

Med solide 69,1 % i rombelegg, havnet ikke Tromsø bare milevis foran den neste på januar-listen. Ishavsbyen slo også fjorårsnoteringen grundig (se tabellen).

Direktør Poul Henrik Remmer ved Radisson Blu-hotellet kommenterer veksten slik:

– Økningen er nesten utelukkende nordlysturister fra hele verden. Det britiske markedet er desidert størst, men det kommer også mange gjester fra Asia.

Prisene øker fra NOK 835 til 889. Hva er din kommentar til det?

– Godt fylte hoteller og stor etterspørsel på hotellrom øker prisene, forklarer Remmer. Hans sjef, regionsansvarlig for Rezidors hoteller i nord, Per Paulsen, legger til:

– Vintermånedene har de siste årene vist en positiv utvikling for Tromsø-markedet.
Av større arrangementer har det vært TIFF (filmfestival), Nordlysfestivalen, Mørketidsløpet, samt at vi iår også hadde B-VM Ishockey. Den positive utviklingen kommer spesielt innen vinterturisme og ”jakten” på nordlyset. Dette er et markedet som har høyere betalingsvilje.

Remmer og Paulsen, kan melde at deres eget hotell i byen har tatt sin andel av trafikken, selv med 33 rom ute av drift. 110 nye, trendy baderom står i disse dager klare.

Bilde: Turister som vil oppleve nordlyset, fører til gode januartall for Tromsøhotellene. Foto: Bård Løken/www.visitnorway.com

Gode priser i Stavanger

Om Tromsø var suveren på belegg i januar, var ikke Stavanger-området snauere når det gjaldt rompris. NOK 1.141 var over NOK 200 foran nummer to på listen, stor-Oslo. Ricas sjef i Stavanger-regionen, Magne Torgersen, mener det ikke bare er gunstig kalender og god aktivitet i oljebransjen og oljeserviceselskapene som er forklaringen.

– De høye prisene har også sammenheng med lavt weekendbelegg. Når det er lavt weekendbelegg blir ikke snittprisen dratt så langt ned som i andre byer med høyere weekend belegg.

Torgersen er svært godt fornøyd med starten av 2012. – To av Ricas hoteller i regionen hadde over 80 % belegg, opplyser han.

Beleggsvekst på Gardermoen

Gardermoen opplevde en fin beleggsvekst i januar, men fikk ”som vanlig” lite uttelling prismessig. Administrerende direktør ved Rica Hotel Gardermoen, André Pettersen, forklarer
fenomenet slik: – Her på Gardermoen er det fortsatt kjøpers marked store deler av uken,
og ved beleggsnivåer under 55 % fyller de fleste hoteller på med volum. Dette driver prisen nedover, Dette vil nok fortsette i 1 til 2 år, men etter det vil den økende veksten av reisende på OSL bidra til at det tas større andeler av romkapasiteten. Dermed får hotellene igjen bedre inntjening.

Pettersen tror at uroen i Europa bare ytterligere favoriserer hotellene som kan tilby kurs- og konferanse med god logistikk.
– Å arrangere kurs og møter på Gardermoen gir gjestene mulighet til å rekke kveldsmaten og trening hjemme etter endt konferansedag – uansett om man bor i Bodø eller Kristiansand. Der står Gardermoen i en særstilling sammenlignet med resten av landet, oppsummerer Pettersen som gleder seg over 10 % omsetningsvekst for sitt Rica Hotel Gardermoen.

Bergen – bedre enn januar ifjor

Bergen, som normalt er blant beleggsvinnerne, havnet bak de fleste på oversikten fra Benchmarking Alliance for januar. 51,8 % var likevel bedre enn i januar ifjor.

– Det kan se ut som januar 2010 var en svak måned, og økningen vi ser inneværende år tar oss tilbake til 2009-nivå for byen, opplyser Sølvi Solmunde, direktør ved Clarion Hotel Bergen Airport, som har observert av tallene at flyplasshotellene som vanlig gjør det bedre enn byen i denne perioden av året.

– Men det er normalt med tanke på offshoretrafikken. Solmunde forklarer prisøkningen med vanlig prisjustering, samt etterspørselsøkning. Hun tegner et positivt bilde av situasjonen ved eget hotell.

– Det er særlig forretningssegmentet som øker, og vi har også hatt en liten økning i ferie/fritid nå i januar. Konferansesegmentet er relativt stabilt når det gjelder overnatting, men vi har hatt en bra økning i dagskonferanser sett mot fjoråret.

Oslo-sentrum – positiv januar

Tilbudsøkningen var større enn etterspørselsøkningen i stor-Oslo, og dermed sank belegget noe. Men her skal man være klar over at det er forskjell på Oslo by og stor-Oslo, som Benchmarking Alliance-oversikten vår er bygget på.

– Oslo by har hatt en positiv utvikling i januar 2012. Vi går frem på både RevPar, pris og belegg generelt sett, fremholder Johanna Furenbäck, resepsjonssjef ved Clarion Collection Hotel Folketeateret. Et hotell som, ifølge Furenbäck, tar markedsandeler.

RevPAR gir en viktig indikasjon på hotellenes muligheter for lønnsom drift. RevPAR (Revenue per available room) fremkommer ved at man multipliserer snittprisene med belegget.

Eksempel: Et belegg på 60 % og pris på NOK 1.000 gir en RevPAR på NOK 600 (0,6 * 1.000)

Snittpris = losjiomsetning / solgte rom

Belegg = belagte rom / tilgjengelige rom (vanligvis i %, men når vi regner ut RevPAR er belegget mellom 0 og 1, for eksempel er 70 % = 0,7)

Merk at både snittpriser og RevPAR er uttrykt i nominelle verdier i denne artikkelen.

Benchmarking Alliance har i 2011 samlet inn statistikk fra norske hoteller som til sammen representerer rundt 37.000 hotellværelser. I storbyene er ”dekningen” nesten total.

 

Januar 2012

Rombelegg

Rompris*

RevPAR

Jan. 2012 Jan. 2011 Endring Jan. 2012 Jan. 2011 Endring  Jan. 2012 Jan. 2011 Endring 
Bergen

51,8 %

50,3 %

3,0 %

900

867

3,8 %

466

436

6,9 %

Bodø

55,9 %

54,8 %

2,0 %

856

770

11,2 %

478

422

13,4 %

Gardermoen

53,7 %

50,4 %

6,5 %

889

891

-0,2 %

478

450

6,3 %

Kristiansand

46,1 %

43,8 %

5,3 %

805

784

2,6 %

371

343

8,1 %

Lillehammerog
Hamar

36,3 %

40,8 %

-10,9 %

791

789

0,2 %

287

322

-10,7 %

Oslo**

54,1 %

55,0 %

-1,5 %

931

918

1,3 %

504

505

-0,2 %

Stavanger-området***

55,9 %

54,9 %

1,7 %

1 141

1 046

9,1 %

637

574

11,0 %

Tromsø

69,1 %

60,2 %

14,8 %

889

835

6,4 %

615

503

22,2 %

Trondheim****

52,8 %

49,3 %

7,2 %

829

818

1,3 %

438

403

8,6 %

Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting

(*) Eks. MVA og frokost      (**) Stor-Oslo, bl.a. inkl. Bærum    (***) Inkl. bl.a. Sola og Sandnes    (****) Inkl. Værnes

Benchmarking Alliance har noe varierende dekning fra sted til sted, men i storbyene er stort
sett alle hoteller med.

 

 

 

 

 

About hkp