GOD UTVIKLING FOR BYHOTELLENE

Hotellene i storbyene leverer gode tall hittil iår. Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim har RevPAR-vekst på mellom 5,1 og 7,5 % akkumulert per april, viser tall fra STR Global. Det er kapasitetsutnyttelsen som slår kraftigst ut. HRRnett har oppdaterte tall per 27.april.
HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting
Igjen er det Tromsø som skiller seg ut. Ishavsbyen har hittil iår en RevPAR-nedgang på 1,3 %. For perioden mars og april (slått sammen) går RevPAR ned 0,6 % sammenlignet med tilsvarende periode ifjor. Director of Revenue Management i Thon Hotels, Jorunn Svidal, har ingen forklaring på hvorfor byen totalt sett går ned, og peker på at utviklingen i kjedens egne to hoteller er som forventet.
– Vi opplever en liten beleggsnedgang på Polar og dette har sammenheng med at vi åpnet Thon Hotel Tromsø ifjor, uttaler Svidal. Thons nye hotell åpnet 20. april 2010, og derfor er ikke den nye kapasiteten ”tatt inn” fullt i statistikkgrunnlaget HRR presenterer. Fra Thon-hold er man ikke bekymret for hotellfremtiden i Tromsø, hverken på egne eller byens vegne.
Om Tromsø viser en noe nedadgående trend i 2011, kan kjedene i det minste glede seg over fin utvikling i de andre storbyene. Bergen, Oslo og Trondheim har alle en RevPAR-vekst akkumulert på over 7 %. Stavanger har 5,1 % vekst. Det er gjennomgående belegget som gjør størst utslag i totalen.
Perioden mars-april er ikke noe unntak. På grunn av at påskedagene falt ulikt i 2010 og 2011, må disse månedene ses under ett. HRR har fått laget en egen tabell for mars+april. Mars-tallene viste en enorm vekst, og selv ”korrigert” med april måned, ble bildet meget bra.
– Dette ble totalt sett en god periode for byhotellene, og også for oss i Thon Hotels, forklarer Svidal. Reiseaktiviteten generelt har forbedret seg, noe vi for så vidt så også under hele 1.kvartal. Og Oslo by får definitivt sin del av økningen, sier Svidal, som medgir at bildet er noe annerledes ved Gardermoen.

Jorunn Svidal ser lyst på fortsettelsen og viser blant annet til god økonomisk situasjon i landet.

– Vi har totalt sett en bedre innbooking for året enn på tilsvarende tidspunkt ifjor. Noe usikkerhet er knyttet til den internasjonale trafikken, men vi har mottatt færre kanselleringer fra for eksempel Japan enn det vi fryktet. I Oslo vil naturlig nok juni måned gi en dropp, gitt alle arrangementene som var der ifjor.

Les hele artikkelen med omfattende statistikk i HRR nr.3 som snart er ute hos abonnentene.

About hkp