HELLER FLY ENN TOG OSLO – BERGEN

Norwegian voffnkbgxigkehnkmvgtaMer enn halvparten av nordmenn foretrekker fly foran andre fremkomstmidler hvis de skal reise mellom Bergen og Oslo. I Norge står innenriks fly for kun 2,1 prosent av CO2-utslippene, viser tall fra NHO Luftfart.

I en Norstat-undersøkelse, gjennomført på vegne av NHO Luftfart, svarer 56 prosent at de helst velger fly om de skal reise mellom Bergen og Oslo. 27 prosent sier de vil velge tog, 9 prosent velger bil og bare 2 prosent foretrekker å reise med ekspressbuss.

– Geografien i Norge med mange fjell og fjorder gjør at fly er den raskeste og mest effektive måten å reise over lange avstander på. Luftfarten er faktisk det eneste landsdekkende tilbudet innen kollektivtransport, fordi flyene dekker lange avstander mellom byer og tettsteder i hele Norge, sier Torbjørn Lothe, direktør i NHO Luftfart.

I desember reiser rundt 1,8 millioner passasjerer til og fra lufthavner rundt i landet, ifølge statistikk fra Avinor. I Norstat-undersøkelsen oppgir 84 prosent at de flyr fordi det er den raskeste måten å reise på, og hele 61 prosent sier de flyr med god miljøsamvittighet. Det gleder Lothe.

– Luftfart blir ofte fremstilt som mindre miljøvennlig enn den egentlig er. Et fly mellom Oslo og Bergen forbruker cirka 11 liter drivstoff per sete, mens en bil vil bruke kanskje 40 liter på den samme strekningen, og da er de ofte også bare én eller to personer i bilen, i motsetning til på flyene, der setene fylles opp. Så det er ingen grunn til å ha dårlig samvittighet for miljøet når du foretrekker fly fremfor andre måter å reise på, sier Lothe.

Myter om luftfart og utslipp 

Hver tredje av de spurte i undersøkelsen sier de tror luftfarten står for over 20 prosent av CO2-utslipppene i Norge. Men innenriks luftfart står faktisk for bare 2,1 prosent av disse utslippene. Lothe mener folks oppfatning om utslipp fra fly henger sammen med gamle myter.

– Dagens moderne fly er betydelig mer energieffektive enn for et par ti år siden. Norsk luftfart jobber kontinuerlig med å finne måter å spare drivstoff på, og vi er også opptatt av at det vil utvikles mer bærekraftig biodrivstoff. Dessuten er luftfart miljøvennlig på den måten at man flyr i en rett linje fra A til B, og ødelegger ikke for landbruk og kulturlandskap ved å ta opp areal på bakken, påpeker Lothe.

Foto: Norwegian/Stig Patey

About hkp