HORWATH-rapporten “NORSK HOTELLNÆRING” FOR 14. GANG

HOTELLENE SLITER MED FOR LAV LØNNSOMHET

Flere hotellbedrifter enn før sliter med negativ bunnlinje som en følge av lav kapasitetsutnyttelse, noe som ikke minst har sammenheng med dalende utenlandsandel. Det råder likevel en betinget optimisme med tanke på fremtiden. Dette er to av hovedpunktene i rapporten Norsk Hotellnæring fra Horwath Consulting, som nå foreligger for 14. år på rad og er bilag til HRR nr.6, som nå er på vei ut til abonnentene.

Et av kapitlene i rapporten er basert på en spørreundersøkelse til et utvalg norske hoteller. Her besvarer hotellene bl.a. spørsmål om økonomiske nøkkeltall. Blant de undersøkte hotellene er det 30 prosent som oppgir at de hadde negativ bunnlinje i 2009. Til sammenligning var det i toppåret 2007 ”bare” 16 prosent av bedriftene som hadde røde tall, forteller partner i Horwath Consulting, Per-Erik Winther til HRR. Men signalene tyder på at utviklingen kan være i ferd med å stabilisere seg. Horwath HTL undersøker forventningene blant norske hoteller til videre markedsutvikling to ganger årlig. I undersøkelsen gjennomført i august, svarte et flertall av de norske hotellene at de tror 2. halvår iår blir bedre for eget hotell enn tilsvarende periode ifjor (belegg, pris og omsetningsutvikling).

LAV KAPASITETSUTNYTTELSE

Lav lønnsomhet har somregel sammenheng med lav kapasitetsutnyttelse. Svært mange norske hoteller har historisk vært avhengig av et betydelig tilsig av utenlandske gjester for å få til en rasjonell utnyttelse av kapasiteten. Men SSBs hotellstatistikk viser at utviklingen på dette området går i feil retning. Utenlandsandelen falt fra 27 prosent i 2008 til 25 ifjor, – den laveste andelen i moderne tid. Winther minner om at kapasitetsutnyttelsen i toppårene 1994-95 lå på ca 34 prosent. Det bør være et mål å komme tilbake til en slik utenlandsandel.

ALT FOR FÅ UTLENDINGER

– Det er først og fremst utenlandstrafikken som på kort sikt kan gi norsk hotellnæring flere gjester og bedre lønnsomhet. På hjemmemarkedet slåss jo hotellene om å ta markedsandeler fra hverandre, og dette fører ikke samlet sett til noe løft for bransjen som helhet, sier Winther som poengterer:

– En forutsetning for å drive lønnsomt, er bedre kapasitetsutnyttelse. Når utenlandstrafikken går ned, slår det ut på bunnlinjen til spesielt mange distriktshoteller. Derfor er det viktig for næringen at regjeringen følger opp hovedmålet i sin egen reiselivsstrategi om å øke synlighet og kunnskapen om Norge i utlandet. Selv om bevilgningene til utenlandsmarkedsføringen har økt noe de senere år, er fortsatt ikke nivået på satsningen tilstrekkelig sterk til at Norge kommer over ”tersklene” og blir tilstrekkelig synlig i den beinharde internasjonale konkurransen. Også kjedene og hotellene må være mer synlige på de viktige utenlandsarenaene. I dette markedet er 1 til 1 kontakt viktig i mange segmenter. Man får ikke danse uten å gå på dans.

Winther mener det er grunnlag for å si at norsk reiseliv har vært for produktorientert og for lite fokusert på marked. Kanskje har hotellene også stolt for lenge på et godt hjemmemarked. Dette har gått bra en tid, men idag er det et klart behov for å synes ute.

About hkp