HOTELLÅRET 2011 – HØYEST VEKST I NORD

Hotellåret 2011 bød på flott RevPAR-vekst i de to nordligste storbyene, samt i Trondheim.
For desember isolert meldte også vestlandsbyene seg på. Alt ifølge den siste statistikken fra Benchmarking Alliance.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

Desember viste solid RevPAR-økning i de største hotellbyene både i nord og vest (se tabell).
Det var beleggsveksten som slo mest ut, men man hentet også ut en grei effekt på pris. Dette til tross for at beleggsnivået, som vanlig, var svært lavt i desember.

Nedstengt kapasitet i forbindelse med julen, inngikk forøvrig  i ”tilgjengelig rom” i forhold til
beleggsprosent, så man kunne med andre ord ikke pynte på beleggsstatistikken ved å stenge ned hele eller deler av et hotell.

Svak desember, men bedre enn vanlig

Desember ble som vanlig ”dårlig” for byhotellene. For eksempel var differansen opp fra
desember-belegget til årsbelegget (69,9 %) på hele 23 %-poeng i Bergen. En annen illustrasjon: Mens Stavanger-områdets hoteller hadde en total losjiomsetning på NOK 68 mill. i snitt per måned for januar-november i 2011, var den i desember bare på NOK 52 mill.

Og når hotellene i Kristiansand oppnådde en RevPAR totalt for året på NOK 511, var den
under halvparten i desember. Dette var forøvrig et av få tall som gikk i negativ retning i fjorårets siste måned. Lillehammer og Hamar-området stod for resten av nedturene, med røde tall både for beleggs-, snittpris- og RevPAR-utvikling i julemåneden.

Ellers var det pen utvikling over hele linjen, med Tromsø som den suverene desember-vinneren når det gjaldt vekst i RevPAR og belegg.

Stavanger-områdets gjennomsnittlige losjiomsetning per solgte rom på NOK 1.087 var knallsterk.
Dette var opp 10 % fra desember i 2010 og hele NOK 153  foran nummer 2 på listen, Oslo.

Solid 2011 akkumulert

Bortsett fra røde tall i Hamar- og Lillehammer-området, var den akkumulerte utviklingen i
hotellbyene positiv. Her er noen utdrag fra statistikken til Benchmarking Alliance:

– Bergen oppnådde et årsbelegg på nær 70 % (69,9 %) og var med det på topp blant de 9
byene og destinasjonene Benchmarking Alliance gir ut statistikk fra.

– Stavanger toppet prisstatistikken med en gjennomsnittlig losjiomsetning per solgte rom på
NOK 1.057. Legger man til MVA og frokost blir prisen ut til kunde fort opp i NOK 1.250.

– Stavanger oppnådde en RevPAR på NOK 694 og det var litt foran Bergen (NOK 666). Begge
hadde en vekst på rundt 4,8 % fra 2010.

– Lillehammer- og Hamar-området oppnådde lavest snittpris, belegg og RevPAR blant de 9
destinasjonene på listen og hadde også negativ utvikling vis a vis 2010 i alle tre måltallene.

– Oslo-områdets hoteller omsatte mer i losji enn hotellene i Bergen, Stavanger og Trondheim tilsammen, nærmere bestemt NOK 137,7 mill. mer. Alle hadde vekst fra 2010.

– Tromsø-hotellene hadde med sine 9,5 % den største RevPAR-veksten fra 2010. Bodø (8,9 %) og
Trondheim (7,1 %) fulgte på de neste plassene.

– Bodø hadde 18 dager med over 99 % i belegg. Av andre byer med over 99 % på en enkelt
dag (42 dager totalt) finner vi bl.a. Tromsø (9 forekomster), Stavanger-området (6), Kristiansand (6) og Trondheim (2). Både i Bodø, Tromsø og Stavanger var det tirsdager og onsdager som var de best belagte.

– Oslo fikk hele 5 topp 10-plasseringer på enkeltdager med høyest losjiomsetning per solgte rom – blant annet de tre på topp (Nor-Shipping i mai). Høyeste notering var ca. NOK 1.700. Trondheim hadde 3 noteringer på topp 10 – alle i forbindelse med fiskerimessen i august.

– Tilbudsøkningen i Oslo, Stavanger og Trondheim ser ut til å ha blitt absorbert i markedet.

HRR kommermed fyldig statistikk-oppsummering av hotellåret 2011 for storbyene i
papirutgaven, som distribueres ca. 10 februar.

RevPAR gir en viktig indikasjon på hotellenes muligheter for lønnsom drift. RevPAR (Revenue per available room) fremkommer ved at man multipliserer snittprisene med belegget.  Eksempel: Et belegg på 60 % og pris på NOK 1.000 gir en RevPAR på NOK 600 (0,6 * 1.000)

Snittpris = losjiomsetning / solgte rom

Belegg = belagte rom / tilgjengelige rom (vanligvis i %, men når vi regner ut RevPAR er belegget mellom 0 og 1, for eksempel er 70 % = 0,7)

Merk at både snittpriser og RevPAR er uttrykt i nominelle verdier i denne artikkelen.

Benchmarking Alliance har i 2011 samlet inn statistikk fra norske hoteller som tilsammen representerer rundt 37.000 hotellværelser. I storbyene er ”dekningen” nesten total.

 

Desember 2011

 

Rombelegg

Rompris*

RevPAR

Des. 2011 Des. 2010 Endring Des. 2011 Des. 2010 Endring

 

Des. 2011 Des. 2010 Endring

 

Bergen

46,9 %

41,3 %

13,6 %

909,2

869,2

4,6 %

426,8

359,1

18,9 %

Bodø

42,7 %

38,0 %

12,2 %

785,0

753,1

4,2 %

334,9

286,4

16,9 %

Gardermoen

31,3 %

30,5 %

2,8 %

788,0

789,7

-0,2 %

246,6

240,6

2,5 %

Kristiansand

33,0 %

33,8 %

-2,5 %

743,9

751,2

-1,0 %

245,2

254,0

-3,5 %

Lillehammer
og Hamar

24,4 %

27,9 %

-12,6 %

821,6

874,0

-6,0 %

200,3

243,6

-17,8 %

Oslo-området

42,4 %

42,1 %

0,7 %

933,8

934,0

0,0 %

395,5

393,0

0,6 %

Stavanger**

46,6 %

41,8 %

11,5 %

1 086,7

987,8

10,0 %

506,2

412,6

22,7 %

Tromsø

47,0 %

38,6 %

21,7 %

844,6

798,7

5,7 %

396,8

308,4

28,6 %

Trondheim

37,1 %

34,7 %

6,9 %

800,5

784,3

2,1 %

297,1

272,3

9,1 %

Kilde: Benchmarking Alliance         (*) Eks. MVA og frokost         (**) Inkl. Sola og Sandnes

 

Foto: Rezidor/Radisson Blu Bodø

 

 

 

 

About hkp