HOTELLGJESTENE KLAGER OFTE PÅ STØY

NETT Bråk imageLydforurensning er den viktigste klageårsaken blant hotellgjester på verdensbasis. Europeiske hoteller har begynt å ta problemet alvorlig, det er allerede 140 europeiske hoteller med merkelappen Quiet Room®.

For å hjelpe hoteller i Europa og USA å bli mer klare over lydforurensning og mulige løsninger, har Quietroom Foundation utviklet et skreddersydd online-kurs. The Quietroom Foundation støtter utbredelsen av stille hotellrom over hele verden og har utviklet Quiet Room®. Men det viser seg at svært mange blant det tekniske personalet på hotellene mangler kunnskap om lyd og støy, om regler og hvordan støy kan forhindres. Mange hoteller forhindrer ikke trafikkstøy, støy fra ventilasjons-/friskluftanlegg, toalettspyling, etc. Langt ifra alle designere vet at det finnes spesielle vegger, vinduer, friskluftanlegg og gulvbelegg som har fantastiske lydisolerende kvaliteter.

De mest vanlige klagene på støy i hoteller gjelder:

Toalettspyling

Skritt/lyd fra gjester i rommet over

Stemmer i korridoren

Lyder om natten fra siderom

Støy fra utsiden

Støy fra hotellets bar/restaurant

Støy fra ventilasjonsanlegg

Smelling med dører

Bråk fra trillekofferter o.l.

Bråk fra heis

About hkp