HOTELLKAPASITETEN I NORGE ØKTE 3,9% I 1.HALVÅR

Norsk hotellnæring har de siste årene hatt en positiv utvikling. I første halvår 2018 er det fremdeles vekst, men veksten er nå forholdvis avdempet. Inngangen til sommersesongen har i flere byer/regioner vært positiv og mottatte signaler for juli tyder på at sommersesongen totalt kan blir svært bra. Det er igjen sterkest vekst på feriemarkedet, spesielt vinteren var bra.

Dette går frem av Hotelias ferske markedsrapport om den norske hotellbransjen. Rapporten utarbeides to ganger i året, de siste to månedene før utgivelse og bygger på data innhentet fra Statistisk sentralbyrå og Statistikknett, samt andre kilder for makroøkonomiske tall og lignende. I tillegg supplerer Hotelia med egne data og fremskrivninger.

Hotelias markedsrapport viser at de tre største hotellkommunene (Oslo, Bergen og Gardermoen), alle har nedgang i belegget grunnet økt romkapasitet. Disse kommunene står for nær 35 prosent av alle solgte romdøgn i Norge og påvirker derfor totaltallene for Norge betydelig. Belegget i Norge gikk derfor ned med 0,2 prosentpoeng i 1. halvår. For norske hoteller totalt endte belegget i første halvår på 52,9% (-0,2%), gjennomsnittsprisen (ADR) ble NOK 957 (+1%) og RevPAR NOK 506 (+0,6%).

Kapasiteten ved norske hoteller økte i 1. halvår iår med 3,9 prosent. Dette er den prosentvise største økningen i ett halvår siden 1. halvår 2012. Antall solgte romdøgn økte med 3,4 prosent. Dette er noe høyere vekst enn i forrige halvår. Man må helt tilbake til 2. halvår 2009 for å finne et halvår med tilbakegang i solgte romdøgn.  Grunnet noe sterkere vekst i kapasiteten enn i solgte romdøgn, falt belegget med 0,2 prosent i forhold til 1. halvår 2017. Dette er første halvår siden 2. halvår 2013 med et fall i belegget i Norge.

I første halvår var det større vekst i nasjonale gjester (4,0 %) enn i internasjonale (+3,6 %). Mye av økningen på det internasjonale markedet kom i begynnelsen av året og  skyldes først og fremst at utenlandske skiturister var tilbake i fjellet i vinter. I tillegg til Nordlysturismen.

Veksten i antall yrkesreisende fortsetter. Dette halvåret opp 2,6 prosent. Dette er femte halvår på rad med oppgang i dette segmentet.

Igjen er det en nedgang i konferansesegmentet, ned 2,4 prosent. Dette er tredje halvår på rad med nedgang på dette segmentet. (NB! Dette er kun registrerte overnattingsdøgn på dette segmentet ikke antall deltagere på konferanse.)

Hotelia Markedsrapport-halvår-2018

About hkp