Hotellrapporten 2016: OTA’ENE STYRKER STILLINGEN

nett-ota-logoDen ferske rapporten ”Norsk hotellnæring 2016”* utarbeidet av Horwath HTL, viser at OTA’ene styrker sin stilling jevnt og trutt. Hotellene har generelt et noe anstrengt forhold til OTA’ene, og legger ned et stort arbeid med å få gjestene til å bestille via hotellets/kjedens egne nettsider. Likevel viser årets rapport at denne typen tredjepartkanaler fortsatt øker.

I de siste tre årene har vi sett et skifte fra direktesalg til online salg. Onlinekanalene forsterker sin andel ytterligere i årets rapport og øker med 2 prosentpoeng, fra 37% til 39%. Fra 2010 og frem til 2015 har endringen vært på hele 12 prosentpoeng. En stor andel romdøgn blir fortsatt solgt gjennom direkte henvendelser. Spesielt gruppe-, kurs- og konferansereservasjoner kommer fra denne kanalen. Reisebyrå og konferansebestillere er gått ned fra 2014 til 2015. Det kan nok forklares med at flere bestiller via en onlinekanal

Solgte romdøgn per salgskanal      2015  (2014)

Individuelle (epost, telefon, etc.)         26%   (27%)

Online tredjepart, OTAs                     19%   (17%)

Online kjedens nettside                     10%   (11%)

Online hotellets egen nettside            9%   (7%)

Konferansebestillere                           9%    (10%)

Turoperatører                                     9%     (7%)

Reisebyrå                                           7%     (10%)

Walk-in                                               7%      (5%)

Online sosiale medier                         2%     (1%)

Destinasjonsselskap                          1%      (1%)

Annet                                                  2%     (3%)

 

Provisjonsnivået til OTA’ene øker

Gjennomsnittlig provisjonsnivå for tredjepartskanaler har økt 1,1 prosentpoeng fra undersøkelsen i 2015. Det er spesielt distriktshotell som betaler en høyere provisjon (økning på 2 prosentpoeng fra 2014), flyplasshotell er uforandret, mens byhotell har en beskjeden økning på 0,3 prosentpoeng.

Provisjon (%) tredjepartskanaler (OTAs) 2015

Gjennomsnittlig       Høy     Lav

Totalt                           13,8                   15,8     9,9

Byhoteller                    12,9                   15,4    10,1

Distriktshoteller           14,9                   15,8    10,2

Flyplasshoteller          12,6                    17,5     7,7

 

* Rapporten ”Norsk hotellnæring 2016” er basert på en spørreundersøkelse sendt fra Horwath HTL til alle norske hoteller. Denne gang har ialt 191 hoteller besvart undersøkelsen, det tilsvarer ca. 20 % av alle hoteller i Norge.

About hkp