HOTELLSTJERNENE KOMMER I JANUAR

Norsk Akkreditering (NA) har fått i oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet (NHD) å administrere en nasjonal ordning for stjernemerking av hoteller. NHO Reiseliv overleverte prosjektet, som var utarbeidet av Veritas, til Næringsdepartementet våren 2010. Det har ikke vært lett å finne noen til å drive det praktiske arbeidet med klassifiseringen, departementet ga derfor oppdraget til sitt eget forvaltningsorgan Norsk Akkreditering (NA), som holder til på Kjeller.
– Konseptet er det samme som ble overlevert Nærings- og handelsdepartementet, og inntil videre kjører vi også de samme kriteriene, sier Geir Samuelsen, direktør i Norsk Akkreditering (bildet).

– De fleste hotellkjedene synes klassifiseringen er en god idé og har gitt signaler om at de vil være med. Vi tror at når dette begynner å ta form, vil flere og flere hoteller komme med, og da skal man ha veldig gode argumenter for å stå utenom.
Nå er vi godt igang med å sette sammen Fagrådet, et bredt sammensatt råd med bransjefolk, som skal være bindeledd med bransjen. De første hotellene vil få stjerner like over årsskiftet. Alle hoteller som ønsker å være med på stjerneklassifiseringen, vil kunne gi opplysninger om seg selv via et felles datasystem. I begynnelsen av neste år vil driftsenheten for systemet være etablert hos oss, og den vil i løpet av 2012 bestå av prosjektleder og to andre ansatte.
Det klassifiseringssystemet som er utarbeidet, er nøye gjennomtenkt og vi oppfatter det som et godt verktøy. I første omgang vil hotellene selv bruke dette til å regne ut poeng, som så blir omsatt i stjerner. Gjestetilfredshet er også et viktig punkt her. Etterhvert vil våre folk komme på besøk for å sjekke at alt stemmer, sier Geir Samuelsen.

Les hele artikkelen i HRR nr.6

About hkp