HØYERE BELEGG, MEN BESKJEDEN PRISVEKST

Ni av de elleve største destinasjonene har vekst i solgte hotellromdøgn i årets ti første måneder, målt mot samme periode i fjor.

Det viser ferske tall fra Benchmarking Alliance som Wiederstrøm Hotel Consulting har bearbeidet for NHO Reiseliv.

Mens Haugesund og Kristiansand har en nedgang i solgte rom på henholdsvis 9,6 og 0,2 prosent, har følgende destinasjoner vekst:

Stavanger (10,3 %), Bergen (8,5 %), Gardermoen (3,9 %), Kristiansund (2,5 %), Lillehammer (1,8 %), Oslo med Fornebu (1,5 %), Bodø (1,2 %), Tromsø (0,9 %) og Trondheim (0,5 %).

– Reiselivet vokser og vi selger flere romdøgn. Derfor er reiselivet kommunenes beste venn både nå og fremover, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Samtidig viser tallene fra Benchmarking Alliance at store destinasjoner som Bergen, Oslo og Gardermoen har større vekst i antall tilgjengelige rom enn i antall solgte rom.

Beskjeden prisvekst

Ni av elleve hotelldestinasjoner har hatt vekst i romprisen i årets ti første måneder sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Av de ni destinasjonene var det riktignok bare fem som fikk høyere prisvekst enn veksten i konsumprisindeksen, som var på 3,1 prosent fra oktober 2017 til oktober 2018. Det gjelder hotellene i Oslo (inkludert Fornebu), på Gardermoen, i Stavanger-regionen, i Haugesund og Kristiansand.

About hkp