HØYERE MINSTELØNN I HOTELL OG RESTAURANT – LAVLØNNSTILLEGG KOMPLISERTE FORHANDLINGENE

Etter å ha meglet 15 timer på overtid, kom NHO og LO/YS til enighet i årets lønnsoppgjør. Det var forhandlinger om lavlønnstillegg på Riksavtalen for hotell, restaurant- og cateringansatte, som var en av årsakene til at meglingen trakk ut. Resultatet innebærer et generelt tillegg på 2,5 kroner til alle, og ytterligere 2,0 kroner i lavlønnstillegg. I tillegg kommer et eget garantitillegg/lavlønnsordning for Riksavtalen på 1,75 kroner.

– Igjen er det gitt svært høye tillegg for vår næring sentralt. Dette er meget uheldig, vurdert opp mot næringens driftsmarginer, og i forbindelse med at det senere skal gjennomføres lokale forhandlinger, sier Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv og medlem av NHOs forhandlingsutvalg.

– Det var soleklart for oss at vi ikke kunne gå for et resultat der arbeidere på Riksavtalen ikke skulle få lavlønnstillegg. Da hadde det blitt streik, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

– Jeg kan ikke komme på noe høyere resultat i et mellomoppgjør i moderne tid, sier Eggum. Han er svært fornøyd med oppgjøret totalt, etter at det ble klart at den gjennomsnittlige lønnsøkningen vil bli på 3,2 prosent. Det gir økt kjøpekraft basert på en antatt prisstigning på 2,4 prosent.

– Vi synes det er bra at NHO og LO kom til enighet og dermed forhindret en storstreik, men det er ingen tvil om at såpass høye lønnstillegg vil være krevende for næringen, sier Magne Kristensen.

Han viser til at reiseliv er en arbeidsintensiv næring med 170.000 ansatte, hvor lønnsutgifter er en stor del av utgiftsbildet. Fire av ti utgiftskroner går til lønn i reiselivet, mens to av ti kroner går til lønn i en gjennomsnittlig norsk bedrift.

– Mange bedrifter er bekymret for fremtidsutsiktene, og det med god grunn. Reiseliv er svært konkurranseutsatt, og særlig mindre reiselivsaktører har få muligheter til å ta ut lønnsveksten i prisøkning. Med så høye sentrale tillegg vil jeg tro det for mange bedrifter vil være lite rom for lokale lønnstillegg, sier Kristensen.

 

 

About hkp