HØYRE VIL STENGE OSLO FOR CRUISESKIP SOM IKKE BENYTTER LANDSTRØM

Cruiseskip er ikke velkomne til Oslo hvis de ikke kobler seg til landstrøm, mener Høyre og Venstre. Det rødgrønne byrådet vil sette krav, ikke ultimatum, men Høyre og Venstre i Oslo vil ikke vente på andre. De to partiene vil at bystyret vedtar et ensidig krav om landstrøm fra 2025.

– Ellers slipper de ikke inn til Oslo Havn, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

– Etter min mening er ikke det et stort tap for Oslo. I mange byer rundt omkring i verden er det nå stor motstand mot cruisetrafikken og den miljøutfordringen de representerer, sier Bjercke til NRK Østlandssendingen.

– Fra 2025 vil vi stille krav om at cruiseskipene må bruke landstrøm. Ellers vil vi ikke at de skal komme til Oslo Havn, sier sier Høyres gruppeleder, Eirik Lae Solberg.

Cruiseskipene bidrar i dag til i underkant av ti prosent av klimagassutslippene og den lokale luftforurensningen fra Oslo Havn. De fem utenlandsfergene står til sammenligning for omlag 40 % av utslippene fra havnen.

– Vi tror at vi kan oppnå mye mer gjennom samarbeid, sier Oslos næringsbyråd, Kjetil Lund (Ap). Derfor har Oslo nå tatt initiativ overfor åtte cruisekommuner langs kysten, fra Kristiansand til Trondheim, om å lage felles miljøkrav til cruisenæringen. Ett av forslagene er et krav om at cruiseskipene knytter seg til landstrøm fra 2025. De ønsker også å arbeide for at ny lov kan gi hjemmel for å innføre begrensninger på maksimalt antall cruisepassasjerer per dag, samt maksimalt antall cruiseanløp per dag.

About hkp