HURTIGRUTEN – 97,5% KAPASITETSUTNYTTELSE I 3.KVARTAL

Hurtigruten melder om positiv utvikling i tredje kvartal
– Antall gjestedøgn fra rundreiser økte med 7,1 prosent
– Antall gjestedøgn fra distansereiser økte med 1,8 prosent
– 97,5 prosent kapasitetsutnyttelse (90% i 2009)
– Driftsresultat før avskrivninger forbedret med NOK 19 millioner
– Overskudd på NOK 118 millioner kroner i tredje kvartal (NOK 130 mill. i 2009)

Hurtigruten fortsetter den gode utviklingen i antall gjestedøgn. Inntektene økte med NOK 93 millioner i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode i 2009. Økningen skyldes i hovedsak flere gjestedøgn på rundreiser, samt at MS Finnmarken har vært på charter-kontrakt i hele kvartalet. Prisene på norskekysten ligger på omtrent samme nivå som i forrige kvartal.

Driftsomkostningene økte med NOK 72 millioner i kvartalet. Hovedårsaken er økte driftsomkostninger knyttet til utleie av MS Finnmarken. I tillegg er mannskapsomkostninger på norskekysten økt med NOK 17 millioner og drivstoffomkostningene økt med NOK 10 millioner, som følge av høyere pris. Flere gjestedøgn gir høyere mannskaps- og vareomkostninger.

Tredje kvartal ga et driftsresultat før avskrivninger på NOK 260 millioner. Dette er en forbedring på NOK 19 millioner fra samme periode i 2009. Overskuddet i tredje kvartal ble NOK 118 millioner før skatt, som er NOK 12 millioner svakere enn i tredje kvartal i 2009.

About hkp