HURTIGRUTEN VIDEREFØRER DAGENS RUTEOPPLEGG – MEN STATEN MÅ BETALE MER

Staten ved Samferdselsdepartementet og Hurtigruten ASA har inngått en ny avtale for drift av Kystruten Bergen-Kirkenes for perioden 2012 – 2019. Hovedpunktene i avtalen er som følger:  

* Avtalen sikrer daglige avganger fra samtlige eksisterende 34 havner hele året

* Oppstart er 1. januar 2012, og avtalen gjelder for en periode på åtte år fra oppstart. Staten har rett til å forlenge avtalen med ett år etter endt avtaleperiode

*  Avtalen har en totalramme på NOK 5.120 millioner (i 2011-kroneverdi), som gir en snittkompensasjon for statens kjøp av tjenester på NOK 640 millioner pr år. Til sammenligning utgjorde statens kompensasjon NOK 377 millioner i 2010

*   Utbetalingene har en profil med størst utbetaling i 2012 med NOK 700 millioner og med en gradvis nedtrapping til NOK 580 millioner i 2019 (alle tall i 2011-kroneverdi). Kompensasjonsbeløpet vil i sin helhet bli prisjustert hvert år.

– Staten har valgt et godt og omfattende tilbud til kystbefolkningen og distriktene, med seilinger hver dag til 34 havner. Den nye avtalen med staten gir oss den trygghet og langsiktighet vi trenger for å kunne levere et kvalitetsprodukt. 25.000 havneanløp i året sier noe om dimensjonen på det Hurtigruten leverer, sier styreleder Trygve Hegnar.

-Vi er godt fornøyd med at det har vært mulig å få en godtgjørelse som reflekterer kostnaden og risikoen ved den tjenesten som leveres. Avtalen gir den forutsigbarhet som kysten fortjener og Hurtigruten trenger, sier administrerende direktør Olav Fjell.
Seier for reiselivet
– Avtalen er en full seier for reiselivet, sier Geir Solheim, avdelingsdirektør i NHO Reiseliv Nord-Norge.

NHO Reiseliv har vært pådriver for å sikre daglige avganger fra samtlige 34 havner hele året. Den nye avtalen innebærer 7-dagers seilingsanløp, som idag.

­– Uten denne avtalen hadde det vært kroken på døra for flere opplevelsesbedrifter langs kysten, påpeker Solheim.

– Hurtigruten er viktig for verdiskapingen innen reiselivet langs hele norskekysten og Norge som turistmål. Hurtigrutens daglige seilinger gir grunnlag til flyruter og annen infrastruktur som er viktig for inntjeningen i norsk reiseliv. Hurtigruten er hovedpulsåren til reiselivet langs kysten. Lønnsomhet er en av reiselivets største utfordringer, og nettopp derfor er den nye avtalen så viktig for verdiskapningen langs kysten, sier Geir Solheim.

About hkp