SMAK 2017: HVA VIL ELDREBØLGEN BETY FOR SERVERINGSNÆRINGEN?

– I årene fremover vil vi få en kraftig vekst i befolkningssegmentet 67 år og eldre. I dag er det 600.000 nordmenn i denne gruppen. I 2025 vil det være 1 million, sier Helge Bergslien, fasilitator ved Måltidets hus.

– Dette skaper naturlig nok utfordringer, men også en rekke muligheter – ikke minst for måltidsindustrien, sier salgsdirektør Petter Brinchmann (bildet) fra NORTURA Proff.

Bergslien og Brinchmann vil i sitt inspirasjonsforedrag på SMAK 2017 se nærmere på noen av de endringene dette medfører – både for den enkelte og for måltidsindustrien.

– Konsekvensen er bl.a. at en voksende gruppe av befolkningen trenger nye måltidsløsninger og spesialtilpassede produkter. Enkelt sagt handler det mye om å sørge for «rett mat til rett person». Dette har mange sider. En ting er det rent ernæringsmessige som selvfølgelig er viktig, en annen sak er opplevelsen man har rundt et måltid. Fellesskapet rundt bordet må ikke undervurderes. Derfor vil vi nok se fremveksten av løsninger som legger tilrette for det, mener Brinchmann.

– Det er også viktig å være klar over at eldre i langt større grad enn før er villige til å bruke penger på helse og livskvalitet, og mange har også en økonomi som tillater det.

–  For oss i industrien gir dette en kjempemulighet! Men det krever at vi tilpasser produktene våre og at vi tilrettelegger for de behovene denne gruppen av befolkningen har. Innenfor denne gruppen vil det også være ulike behov. For eksempel vil det være store forskjeller mellom de som bor hjemme og de som bor på institusjon.

Det vil med andre ord vokse frem et økende behov både innenfor tjeneste-biten – bl.a. innenfor måltidsløsninger – og for nye og spesialtilpassede produkter. Dette er noe av temaet for seminaret vårt på SMAK 2017, sier Brinchmann.

– SMAK 2017 vil være en arena for inspirasjon og faglig påfyll, bl.a. gjennom et variert og innholdsrikt seminarprogram. Vi ønsker å sette fokus på problemstillinger av betydning for bransjen, og eldrebølgen er relevant i den sammenheng, sier prosjektleder for SMAK 2017 Torill Engelberg i Norges Varemesse. – Innenfor dette feltet kan vi også by på seminaret “Smått men godt – enkle tips for å få nok næring når matinntaket er lite” i regi av Tine, og inspirasjonsseminaret som holdes av Vidar Arnesen fra OUS, med tittelen “Tett på pasienten med og matomsorg”.

–  Følg med på www.smak2017.no for oppdatert informasjon om seminarer og andre arrangementer, oppfordrer Engelberg.

About hkp