HVEM ER DIN SERVICEHELT I OSLO?

Kelnere Louise Restaurant&BarDen internasjonale reiselivsorganisasjonen HSMAI (Hospitality Sales & Marketing Association International) går i bresjen for å løfte frem serviceheltene i Norge. Nå er det Oslo sin tur. Du og andre kan nominere kandidater i reiselivet og handelstanden.

Forslag på gode serviceytere kan sendes til postbox@hsmai.no, merket Dagens Servicehelt. Skriv hvorfor du mener han/hun bør bli en servicehelt, og legg til kontaktinformasjonen til vedkommende.

Vi er alltid ute etter de som går den ekstra milen for kundene og ikke bare en gang, men hele tiden om nødvendig. I tillegg skal man ikke kun tenke på egen bedrift, men også kunne bidrar til å løfte andre.

Oslos Servicehelt kåres på HSMAI-dagen tirsdag 23. august på Hotel Continental

Prosjektleder for Fans of Good Service, Benedicte Gilroy Bøgh begrunner initiativet slik:
– Formålet med Fans of Good Service er todelt. På den ene siden ønsker vi å styrke servicetilbydernes bevissthet om viktigheten av å betrakte selve servicen som viktig del av produktet. Dernest har vi et oppriktig ønske om å løfte og vise frem de mange serviceheltene, sier Bøgh

– Vi har de senere årene fått mange svenske kolleger i servicebransjen og de har ofte vært gode rollemodeller innen det å yte gode kundeservice. Vi har blitt bedre mange steder i Norge, men jeg tror de fleste er enig når jeg sier at mange av oss kan bli enda bedre på å yte god service. Det vi skal gjøre på denne 3 ukers reisen i Norge er å sette spotlighten på de dyktige serviceheltene og hedre de for den viktige jobben de gjør. De å løfte frem de gode gjør at andre også får lyst til å bli bedre. Vi vil skape den gode sirkelen, avslutter hun.

Fortell oss om dine gode serviceopplevelser!
Forslag på gode serviceytere i en eller flere av byene under kan sendes til postbox@hsmai.no, merket Dagens Servicehelt. Skriv hvorfor du mener han/hun bør bli en servicehelt, og legg gjerne til kontaktinformasjonen til vedkommende.

About hkp